Drukuj

Uwaga na barszcz Sosnowskiego!

on wtorek, 24, lipiec 2018 17:21.

barszcz sosnowskiego

K O M U N I K A T

Uwaga na barszcz Sosnowskiego !

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną rosnącą do wysokości 2 – 3 m, silnie zachwaszczającą tereny nieużytkowane rolniczo m.in. pobocza dróg i szlaków turystycznych oraz w pobliżu  cieków wodnych, kanałów i rowów. Roślina ta jest niebezpieczna, ponieważ wytwarza pochodne kumaryny (olejki), szczególnie niebezpieczne w okresie kwitnienia i owocowania rośliny. Działanie parzące nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury i dużej wilgotności powietrza.
Nawet pośredni kontakt z roślinami barszczu grozi poparzeniem ludzi i zwierząt, które powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran oraz zapalenie spojówek , co jest szczególnie niebezpieczne dla alergików i dzieci.

Barszcz Sosnowskiego można zwalczać metodą :

• mechaniczną polegającą na wykaszaniu roślin nawet do 4 razy w sezonie,
• chemiczną przy użyciu herbicydów do zwalczania zbędnej roślinności zawierających glifosat (m.in.: Dominator, Glyfos, Kosmik, Marker, Rofosat, Roundup) na nowo odrastające rośliny. Zabieg opryskiwania należy wykonać cieczą użytkową o stężeniu 2 – 4 % ( 0,2 - 0,4 l środka na 10 litrów wody).

Zastosowanie podanych metod spowoduje osłabienie roślin i zniszczenie w ciągu kilku lat.

Osoby biorące udział w zwalczaniu roślin barszczu Sosnowskiego muszą zachować szczególną ostrożność i być wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne.

Szczegółowe informacje na stronie: www.piorin.gov.pl ( pliki do pobrania – ulotki ).

Drukuj

L sesja Rady Gminy Sitno - 28 czerwca 2018r.

on niedziela, 15, lipiec 2018 11:47.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej;
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sitno;
- w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Sitno;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018-2026;
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Lustracja terenu gminy Sitno dotycząca potrzeb remontowych i inwestycyjnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Drukuj

ASF-wyzwanie XXI wieku

on niedziela, 15, lipiec 2018 10:26.

ASF 16 lipca

Drukuj

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

on piątek, 06, lipiec 2018 12:51.

Drukuj

XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie 2018

on środa, 27, czerwiec 2018 17:46.

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO