header2

Drukuj

Dzień wolny za sobotę 11 listopada

on czwartek, 02, listopad 2023 08:08.

 informacja znak Zgodnie z zarządzeniem nr 38/2023 Wójta Gminy Sitno z dnia 10 października 2023 r. dzień 13 listopada 2023 r.( poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Sitnie.

Drukuj

Transmisja live LVI sesji Rady Gminy Sitno

on piątek, 20, październik 2023 06:58.

13509Transmisja LVI sesji Rady Gminy Sitno - 20 października 2023 r. godz. 12:00

W celu obejrzenia transmisji live zapraszamy do serwisu https://sitno.sesja.pl

Drukuj

Uroczystości paźdzernikowe w Gminie Sitno

on piątek, 20, październik 2023 06:56.

5 października br. w Centrum Kultury odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sitnie prowadzonej przez kapelmistrza Ryszarda Gryciaka. Wójt Gminy Krzysztof Seń wspólnie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich Cześniki Kolonia wręczyli dyplomy oraz nagrody laureatom konkursu inspirowanego osobą oraz cytatami Św. Jana Pawła II, Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Św. Brata Alberta. Oba wydarzenia odbyły się w ramach prowadzonego przez KGW Kolonia Cześniki projektu „Ochrona dziedzictwa narodowego poprzez kultywowanie pamięci o Wielkich Polakach” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030. Komitet do spraw Pożytku Publicznego. Operatorem zadania jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze Obywatelskie Roztocze. (więcej informacji na stronie Centrum Kultury).

1

9 października w Centrum Kultury nastąpiła uroczyste wręczanie sprzętów komputerowych. Uczniowie klas czwartych otrzymali laptopy w ramach rządowego programu „ Laptop dla ucznia” realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. 54 sztuki laptopów trafiło do uczniów Szkół Podstawowych w Jarosławcu, Cześnikach oraz Sitne. Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa o wymiarze edukacyjnym i społecznym, ma na celu  wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnego cyfrowego sprzętu oraz podniesienie kwalifikacji  młodych ludzi.

2

9 października br. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu nastąpiło uroczyste przekazanie nowego pojazdu typu QUAD dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitnie. Otrzymany pojazd pozyskany został dzięki projektowi pn. "Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych" - realizowanemu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego - Ochrona zasobów środowiska i klimatu.

3

11 października br. w Kinie Stylowy w Zamościu odbyła się uroczystość wręczenia promes z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Była to już ósma edycja tego programu. Symboliczne czeki wręczali parlamentarzyści; Tomasz Zieliński, Sławomir Zawiślak i Jerzy Chróścikowski. Promesę na kwotę 8.893.000 zł. dla Gminy Sitno odebrali Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Krzysztof Gałaszkiewicz oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Grzesiuk. Kwota ta wraz z wkładem własnym gminy przeznaczona będzie na wykonanie trzech zadań:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 110703L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3246 L do skrzyżowania z drogą gminną 110705 L.
  2. Fotowoltaika w Gminie Sitno.
  3. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarosławiec.

4

12 października na terenie ODR w Sitnie odbyły się uroczystości upamiętniające 18 Żydów zamordowanych przez Niemców w 1942. W owym czasie w Sitnie istniał obóz pracy dla kilkudziesięciu Żydów pochodzących m.in. z Polski i Czech, którzy wykonywali prace remontowo – budowlane przy pałacu. Tego dnia upamiętniono również Żyda Herszka – mieszkańca Sitna, który został zamordowany przez Niemców i pochowany przy drodze polnej na Starej Wsi. W uroczystości udział wzięli: Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski, biskup Mieczysław Cisło, ks. dr Tomasz Adamczyk – dyrektor Archidiecezjalnego Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie, Pan Zbigniew Niziński – prezes fundacji „Pamięć, która trwa”, Pani Sylwia Kędzierska-Jasik – Przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowo Żydowskiej w Warszawie, Pan Jakub Beczek – przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Polski, Proboszcz Krzysztof Radyk i wikariusz Tomasz Leńczuk z Parafii Horyszów Polski, radni, sołtysi, dyrektorzy i uczniowie szkół , mieszkańcy Sitna.

5

6

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 18 października 2023 roku, w budynku Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Sitno dla wyróżnionych dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sitno. Tego dnia wójt na ręce dyrektorów poszczególnych szkól złożył serdeczne życzenia wszystkim pracującym nauczycielom, dziękując za osiągane efekty w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także na rzecz społeczności gminy.

7

Drukuj

Szczepienie lisów

on środa, 18, październik 2023 08:58.

SZCZEPIENIA LISÓW

Drukuj

„Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

on wtorek, 17, październik 2023 12:32.

Ogólno polski konkurs testowy

ikona pdf Regulamin

ikona pdf Klauzula informacyjna

Новые игры Alawar.