Drukuj

Informacja - roboty budowalne

on sobota, 22, lipiec 2017 17:03.

logo dostawa wody

Gmina Sitno informuję, że rozpoczęła roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „BEZAWARYJNA DOSTAWA WODY W GMINIE SITNO”.
Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Drukuj

Bezpłatna Mammografia

on czwartek, 20, lipiec 2017 15:40.

mammografia 001

Drukuj

Wycieczka do Sandomierza

on wtorek, 11, lipiec 2017 18:45.

wycieczka Sandomierz

Drukuj

Nowe wydanie "Wieści Gminnych"

on wtorek, 11, lipiec 2017 18:44.

wiesci czerwiec 2017

 

Ukazał się 49 numer Wieści Gminnych.
W tym numerze m.in. Jubileusz X Lecia Orkiestry Dętej oraz fotorelacja z Gminnego Dnia Strażaka w Jarosławcu.
Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem!!!

 

Link do pobrania

 

Drukuj

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY SITNO

on wtorek, 11, lipiec 2017 16:17.

rewitalizacja

Informujemy, iż Gmina Sitno przystąpiła do opracowania „Programu Rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017 – 2023”, który określi główne kierunki działań w zakresie rewitalizacji najsłabiej rozwiniętych obszarów/ miejscowości na  tym terenie. Jego posiadanie jest również warunkiem bezpośrednim ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotyczących sfery społecznej, które zostały zarezerwowane na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Opracowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017 – 2023” współfinansowane jest w 90% przez Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Lubelskim z dnia 7 października 2015 roku.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej. Zawarte w niej pytania dotyczą aktualnej sytuacji w Gminie pod względem społecznym, gospodarczym, przestrzenno - funkcjonalnym, techniczno – infrastrukturalnym oraz środowiskowym. Szczegółowe rozpoznanie tych problemów umożliwi przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017-2023 w taki sposób, aby zaspokajał on oczekiwania społeczności lokalnej, a także realizował wyznaczone przez nią cele i kierunki działań inwestycyjnych. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde pytanie, bowiem każde z nich jest istotne. Należy przy tym pamiętać, że rewitalizacja nie odnosi się tylko do budynków czy obszarów zabytkowych. Jest to proces nastawiony na rozwój kompleksowy, stąd niezwykle ważne są też problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenne oraz techniczne. Ankieta jest anonimowa i posłuży wyłącznie celom Programu Rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017-2023.

Informujemy, iż w miesiącu lipcu zorganizowane zostaną dwa spotkania konsultacyjne, na które już dziś zapraszamy mieszkańców. Szczegóły na temat tych spotkań podane zostaną w najbliższym czasie na stronie internetowej gminy.

ANKIETA DO POBRANIA

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO