header2

Drukuj

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I POŚREDNICTWO OBYWATELSKIE

on piątek, 15, październik 2021 11:13.

Nieodpłatna pomoc prawna M Zamość

Drukuj

Dzień Kobiet Wiejskich

on piątek, 15, październik 2021 06:54.

Dzień Kobiet Wiejskich JPG

Drukuj

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

on czwartek, 14, październik 2021 09:31.

1920x1200W związku z ogłoszoną kolejną edycją naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie prosi o kontakt osoby z niepełnosprawnościami, chętne do skorzystania z tej formy pomocy w roku 2022.

Program adresowany jest do :

Drukuj

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

on czwartek, 14, październik 2021 09:25.

opiekawW związku z ogłoszoną kolejną edycją naboru wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie prosi o kontakt opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy chcieliby w 2022r. skorzystać z tej formy pomocy.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Drukuj

Dzień Edukacji Narodowej

on czwartek, 14, październik 2021 08:00.

plakat Dzień Nuaczyciela

Новые игры Alawar.