Drukuj

Ferie

on środa, 11, styczeń 2017 09:41.

centrumferie

Drukuj

III Sesja Rady Gminy Sitno 16.12.2016r.

on środa, 28, grudzień 2016 10:56.

Część I


Część II

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
4. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawię przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2017" (162);
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016 (163);
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (164);
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (165);
- w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (166);
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok (167)
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania Radnych - odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Drukuj

Życzenia

on piątek, 23, grudzień 2016 09:49.


Świąt pełnych uroku,
radości w rodzinnym gronie
oraz wielu świątecznych wzruszeń.
A w Nowych szczęścia, zdrowia
i powodzenia w życiu zawodowym i osobistym
życzy

 

Przewodniczący Rady Gminy                               Wójt Gminy Sitno
              dr Krzysztof Klikicki                             mgr Marian Tadeusz Bernat

Drukuj

ZŁOTY JUBILEUSZ

on poniedziałek, 14, listopad 2016 13:28.

50leciemini14 października w uroczystej oprawie 17 par małżeńskich z terenu gminy Sitno świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wójt Gminy Marian Bernat, oraz przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Klikicki wręczyli jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP. Były gratulacje i życzenia od wojewody lubelskiego i władz samorządowych. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki i pamiątkowe dyplomy. Wszyscy zebrani wznieśli toast lampką szampana i odśpiewali tradycyjne sto lat. Miłym akcentem był występ chóru „Cantare”, całość uroczystości uświetnił zespół „Rytmy” przebojami z lat młodości jubilatów, przez co niektórym nawet zakręciła się łza w oku.

Odznaczone pary małżeńskie:

1.Sabina i Ryszard Adamczykowie
2.Stanisława i Edward Blaszka   
3.Jan i Teresa Borowcowie
4.Alfreda i Lucjan Bosiakowie
5.Jadwiga i Gustaw Ciskowie
6.Maria i Henryk Ciskowie
7.Barbara i Dionizy Górscy
8.Gustawa i Zygmunt Kapicowie
9.Salomea i Gustaw Helmanowie
10.Anna i Stefan Kulasowie
11.Jadwiga i Jan Kulawiakowie
12.Teresa i Tadeusz Piekarscy
13.Bogumiła i Stanisław Sokołowscy
14.Bolesława i Jan Samulakowie
15.Maria i Wiktor Sokołowscy
16.Krystyna i Gustaw Sokołowscy
17.Maria i Mieczysław Stecowie
18.Zdzisława i Wiesław Suchoccy
19.Teresa i Edward Witkowscy


Wszystkim Jubilatom życzymy zdrowia, osobistego szczęścia, pogody ducha i wielu wspólnie przeżytych dni.

GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ

Drukuj

ZAPROSZENIE

on środa, 09, listopad 2016 11:19.

11list


Chcemy Polski Niepodległej,
abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze
i sprawiedliwsze dla wszystkich.

Józef Piłsudski

 
Rada i Wójt Gminy Sitno
mają zaszczyt zaprosić
mieszkańców Gminy Sitno

na

obchody 98 rocznicy
Odzyskania Dnia Niepodległości,
które odbędą się w Jarosławcu
w dniu 11.11.2016 r.

Program uroczystości:
11:30 Zbiórka pocztów sztandarowych przy Kościele Parafialnym w Jarosławcu
11:45 Powitanie gości - Wójt Gminy Sitno
12:00 Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny
13:20 Prelekcja historyczna przygotowana przez Przewodniczącego Rady Gminy Sitno
13:30 Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Jarosławcu oraz chórów działających na terenie Gminy Sitno

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO