Drukuj

L sesja Rady Gminy Sitno - 28 czerwca 2018r.

on niedziela, 15, lipiec 2018 11:47.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej;
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sitno;
- w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Sitno;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018-2026;
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Lustracja terenu gminy Sitno dotycząca potrzeb remontowych i inwestycyjnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Drukuj

ASF-wyzwanie XXI wieku

on niedziela, 15, lipiec 2018 10:26.

ASF 16 lipca

Drukuj

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

on piątek, 06, lipiec 2018 12:51.

Drukuj

XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie 2018

on środa, 27, czerwiec 2018 17:46.

Drukuj

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Aplikacja mobilna "Moja Komenda"

on poniedziałek, 11, czerwiec 2018 18:03.

20171115142851 3963-220x293dzielnic-209x293

 

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO