Drukuj

OGŁOSZENIE

on środa, 25, styczeń 2017 09:01.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację  zadań gminy  o charakterze pożytku publicznego w 2017 r.

Działając na podstawie art.13 w związku z art. 11  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)  oraz Uchwały Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 28 października 2016 r. i Uchwały  Nr XXX/162/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2017”

Wójt Gminy Sitno


Ogłasza - otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. poprzez:  przygotowanie i prowadzenie drużyn  piłki nożnej - juniorów i seniorów  w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych, przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim  święcie Sportu LZS oraz organizację imprez sportowych Gminy Sitno w 2017 roku.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań  w budżecie Gminy Sitno  w 2017 roku   wynosi  120 000,00 zł.

Drukuj

Mammografia w Gminie

on piątek, 20, styczeń 2017 13:28.

mammografia1-page-001

Drukuj

INFORMACJA

on piątek, 20, styczeń 2017 13:11.

akcyzarolicyInformujemy rolników, że w okresie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Sitno pokój nr 4 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za paliwo zakupione w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie  3 - 28 kwietnia 2017 r.

Drukuj

Ankietowe badania rolne

on piątek, 20, styczeń 2017 11:35.

badania rolne w 2017 plakat-page-001

Drukuj

XXXI Sesja Rady Gminy Sitno 30.12.2016r.

on środa, 11, styczeń 2017 09:54.

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO