header2

Drukuj

Szkolenie - NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych

on czwartek, 17, sierpień 2023 10:46.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w czwartej edycji szkolenia pt. „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”. Szkolenie jest elementem kampanii społecznej pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier”, realizowanej w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.


MIEJSCE:  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) przy ul. Bursaki 12.

TERMIN: 12, 13, 21 i 22 września 2023 r., w godz. 10.00 – 15.00.

Udział w 4-dniowym szkoleniu modułowym dla Gr. 4 pozwoli uczestnikom podnieść kompetencje w zakresie wdrażania standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”.  

Drukuj

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w projekcie Building Bridges – Civic Capital in Local Communities

on czwartek, 01, czerwiec 2023 11:36.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
rozpoczęła realizację trzyletniego projektu „Building Bridges –
Civic Capital in Local Communities” w całej Polsce.

Trzyletni, ogólnopolski projekt realizowany jest w ramach dwóch
dużych ścieżek:
1) programów grantowych oraz
2) wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Konkursy grantowe ze wsparciem finansowym dla organizacji
społeczeństwa obywatelskiego: https://bb.frdl.pl/granty/

Wsparcie szkoleniowo-doradcze: https://bb.frdl.pl/szkolenia/

Drukuj

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2023

on wtorek, 28, luty 2023 12:01.

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

ikona pdf Zarządzenie o powołaniu składu komisji

Drukuj

WÓJT GMINY SITNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r

on środa, 08, luty 2023 09:06.

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/330/2022 Rady Gminy Sitno z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2023”

 

 WÓJT GMINY SITNO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania niżej wymienionego zadania, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

ikona pdf Zarządzenie

ikona pdf KLAUZULA INFORMACYJNA

ikona pdf WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Новые игры Alawar.