Drukuj

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sitno

on środa, 15, styczeń 2020 11:14.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sitno na lata 2020-2022


Wójt Gminy Sitno zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców, organizacje pozarządowe, pracowników jednostek organizacyjnych do wzięcia udziału w konsultacjach. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sitno na lata 2020-2022. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji niezbędnych do opracowania ostatecznej wersji dokumentu.

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 15.01.2020 r. do dnia 28.01.2020 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza propozycji składanych do projektu Programu (załącznik nr 2 do zarządzenia). Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.
Wypełniony formularz należy odesłać:

  • w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Sitno.
  • w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sitno na lata 2020-2022”, na adres: Urząd Gminy Sitno 73, 22-424 Sitno .

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Sitno.

Załączniki do pobrania TUTAJ

Drukuj

Życzenia Świąteczne

on poniedziałek, 23, grudzień 2019 14:19.

Zyczenia miniaturaa

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom Gminy Sitno
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech będzie to niezapomniany czas, spędzony
bez pośpiechu, trosk i zmartwień, przepełniony
spokojem i radością wśród rodziny i przyjaciół
oraz wszystkich bliskich osób.
Oby zawsze otaczała Was miłość i ludzka życzliwość,
a zegar Nowego Roku wybijał wyłącznie szczęśliwe godziny
życzą

Przewodniczący Rady Gminy                                                Wójt Gminy
Władysław Wydmański                                                        Krzysztof Seń

Drukuj

Informacja

on poniedziałek, 23, grudzień 2019 14:06.

W dniach 24 i 27 grudnia 2019 r.

Urząd Gminy w Sitnie

będzie nieczynny.

Drukuj

Spotkanie Wigilijne

on wtorek, 10, grudzień 2019 14:49.

Zaproszenie Sitno

Drukuj

XV sesja Rady Gminy Sitno - 15 listopada 2019 r.

on wtorek, 10, grudzień 2019 10:29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków
3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji;
4. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Sitno za rok szkolny 2018/2019;
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:
- w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego sprzeciwu wobec budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ZAM 5510A wraz z wewnętrzną linią zasilającą;
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sitno na rok 2020;
- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sitno na 2020 rok;
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok;
- w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno;
- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz ustalenia jej składu osobowego;
- w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji gminnej na terenie Gminy Sitno;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2019-2026;
7. Omówienie projektu budżetu na 2020 r. (dyskusja);
8. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
9. Interpelacje i zapytania radnych - odpowiedzi;
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1