Drukuj

XXVI sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r

on wtorek, 05, styczeń 2021 07:29.

Drukuj

100 LATKA W GMINIE SITNO

on poniedziałek, 04, styczeń 2021 11:26.

100 latka.stuGratulacje i życzenia dla Pani Kazimiery Adamczuk z okazji 100 urodzin.

„Długich lat w zdrowiu i radości z życia” w trakcie krótkiej wizyty ze względu na pandemię życzył Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń Pani Kazimierze Adamczuk mieszkance wsi Stabrów. Szczęśliwi czasu nie liczą … ale w tym wypadku nawet trzeba, Pani Kazimiera cieszy się swoim wiekiem i ma czym, bo trzycyfrowa liczba lat to rzadkość. Na ręce Jubilatki Wójt Gminy złożył dyplom z życzeniami i gratulacjami od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, bukiet kwiatów i upominki. Szanownej Jubilatce składamy serdeczne gratulacje i życzymy 200 lat w zdrowiu i pomyślności oraz dalszej tak troskliwej opieki.

Drukuj

Drogi w Gminie Sitno z Fundusz Dróg Samorządowych w 2020 roku

on czwartek, 14, styczeń 2021 12:44.

tablice drogiGmina Sitno w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w 2020 roku zrealizowała następujące zadania:

Przebudowa dróg gminnych na osiedlu domów jednorodzinnych w m. Jarosławiec - strona prawa II etap. W ramach prac wykonano między innymi 1052 mb. nawierzchni bitumicznej, wykonano podbudowę oraz zamontowano oznakowanie. Całkowita wartość projektu wyniosła  426 309,39 zł, w tym 298 416,00 zł dofinansowania z  przedmiotowego funduszu.

Przebudowa drogi gminnej nr 110381L na odc. Od granicy z gm. Zamość do drogi powiatowej nr 3246L w km 0+000 - 2+890. W ramach prac wykonano między innymi 2890 mb. nawierzchni bitumicznej, wykonano podbudowę oraz zamontowano oznakowanie. Całkowita wartość projektu wyniosła  618 398,92 zł, w tym 463 799,00 zł dofinansowania.

Drukuj

Gospodarkami odpadami po nowemu

on poniedziałek, 28, grudzień 2020 11:54.

naklejki na pojemniki kosze smietniki do segragacji smieci 40214 okragle 1Wójt Gminy Sitno informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 Rada Gminy w Sitnie podjęła uchwałę nr XXV/181/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę nr XXV/182/2020  w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z wyżej przywołanymi uchwałami od 1 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wyglądały w następujący sposób:

  • Jeżeli właściciel nieruchomości zbiera odpady komunalne w sposób selektywny, w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty od osoby

Opłata z ulgą za kompostownik

od 1 do 6

15,50 zł

12,50 zł

od 7 osoby i kolejnej

13,50 zł

10,50 zł

  • Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty od osoby

Opłata z ulgą za kompostownik

od 1 do 6

31,00 zł

28,00 zł

od 7 osoby i kolejnej

27,00 zł

24,00 zł

Jak można zauważyć w powyższych tabelkach, jeśli mieszkańcy domów jednorodzinnych posiadają własny kompostownik kompostują w nim bioodpady, przysługuje im zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 3 zł od osoby w danej nieruchomości (by je uzyskać, należy złożyć nową deklarację)

Ponadto miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi selektywnie ustalone zostały także od właścicieli nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, a więc za:

1.) poszczególne pojemniki ustalono następujące kwoty:

- o pojemności 120 l – w wysokości 6,30 zł,
- o pojemności 240 l – w wysokości 12,60 zł,
- o pojemności 1100 l – w wysokości 58,00 zł,
- o pojemności 7000 l – w wysokości 350,00 zł.

2.) za worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 120 l ustalono stawkę w wysokości 17,00 zł.

W przypadku braku segregacji opłata za pojemnik lub worek wzrośnie dwukrotnie od właścicieli nieruchomości niezamieszkałej.

Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu – przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Inne istotne powody to wzrost ilości produkowanych odpadów, zwiększenie zakresu usług skierowanych do mieszkańców i wprowadzenie kolejnych zmian przepisów prawa krajowego, do których realizacji zobligowane są wszystkie gminy. Na gminach ciąży obowiązek zorganizowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, który ma się samofinansować z opłat pochodzących od mieszkańców. Z tych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszty administracyjne systemu

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu Gminy w Sitnie w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie lub wysłać pocztą.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczone na podstawie danych wskazanych w  złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.

Właściciele  nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

DEKLARACJA DO POBRANIA

Drukuj

Życzenia Bożonarodzeniowe

on środa, 23, grudzień 2020 13:21.

zyczenia strona gminy

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport2019