Drukuj

Życzenia Wielkanocne

on środa, 12, kwiecień 2017 10:44.

zyczenia sitno2017

zyczenia gok gops

Drukuj

Nowy numer Wieści Gminnych

on środa, 12, kwiecień 2017 10:14.

wiesci kwiecien 2017

 

Ukazał się 48 numer Wieści Gminnych.
Jak zwykle, nie zabrakło aktualności i fotogalerii.
Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem!!!

 

Link do pobrania

 

Drukuj

Dotacje w wysokości do 29 tys. zł na założenie firmy

on środa, 05, kwiecień 2017 11:25.

ulotka-4 Mieszkańcy naszej gminy mają szansę na dotację do 29 000 zł w ramach projektu unijnego. Dotacja jest bezzwrotna i mogą z niej skorzystać osoby spełniające wymogi uczestnictw w projekcie. Razem z dotacją osoby biorące udział w tym projekcie otrzymają szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej. Organizatorzy projektu opłacają zwroty kosztów dojazdu, wyżywienia, materiały szkoleniowe i inne.

Kto może skorzystać z bezzwrotnych dotacji? Grupę docelową stanowią osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.  Działalność gospodarcza powinna być prowadzona minimum 1 rok. Preferowane będą osoby, które w wyniku otworzenia działalności gospodarczej stworzą dodatkowe miejsce pracy w wymiarze min. 1/2 etatu. Z dotacji mogą skorzystać także rolnicy i domownicy rolników zarejestrowani w KRUS.

Do projektu przystąpić może osoba należąca wyłącznie do niżej wymienionych grup: osoby w wieku powyżej 50 roku, życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Liczba wolnych miejsc jest ograniczona. Skorzystaj z dofinansowania i zrealizuj swój pomysł na biznes.

Informacje i zgłoszenia
tel. 577-717-766 oraz 783-446-761
www.facebook.com/SzkoleniaBilgoraj

Drukuj

XXXIV Sesja Rady Gminy Sitno 31.03.2017r.

on środa, 05, kwiecień 2017 07:46.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:

Drukuj

Informacja

on poniedziałek, 03, kwiecień 2017 12:56.

ueue

Gmina Sitno w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn. „BEZAWARYJNA DOSTAWA WODY W GMINIE SITNO”

Całkowita wartość projektu: 911 091, 05 zł
Udział środków UE: 620 834, 40 zł
Wkład beneficjenta: 290 256, 65 zł

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO