Drukuj

XII sesja Rady Gminy Sitno z dnia 4 września 2019 r.

on czwartek, 03, październik 2019 09:53.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (72);
5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Drukuj

XI sesja Rady Gminy Sitno - 26 lipca 2019r.

on czwartek, 12, wrzesień 2019 10:05.

Porządek obrad:    

 1. 1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji;
  5. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;
  6. Podjęcie uchwał:
  - w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych (61);
  - w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 (62);
  - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty(63);
  - w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej(64);
  - w sprawie uchwalenia statutu gminy Sitno(65);
  - w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (66)
  - w sprawie likwidacji GIMNAZJUM IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO
  W JAROSŁAWCU(67);
  - w sprawie likwidacji GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
  W SITNIE(68);
  7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Drukuj

X Sesja Rady Gminy Sitno - 28 czerwca 2019 r.

on czwartek, 12, wrzesień 2019 09:56.

Drukuj

Dożynki wojewódzkie - Radawiec

on wtorek, 03, wrzesień 2019 12:38.

PLAKAT poprawiony

Drukuj

Wprowadzono stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP

on środa, 28, sierpień 2019 21:34.

alarm 300x225W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 23:59   wprowadza się stopień pierwszy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP).

Alarmy zostały wprowadzone w związku z wizytą w Polsce Prezydenta USA.

Wprowadzone stopnie alarmowe oznaczają:

 • Wprowadzony pierwszy stopień alarmowy ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Zadania przewidziane do realizacji przez organy administracji publicznej po wprowadzeniu stopnia alarmowego to m.in: wzmożona ochrona i większa kontrola obiektów użyteczności publicznej, informowanie służb w przypadku zagrożenia, sprawdzanie działania środków łączności i procedur alarmowych.
 • Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP- zwiększenie czujności i bezpieczeństwa teleinformatycznego, sprawdzenie stanu infrastruktury teleinformatycznej, współpraca z centrami zarządzania kryzysowego.
Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1