Drukuj

Przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu.

on poniedziałek, 25, maj 2020 12:12.

BANER 600x400 4 nabór
Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

W związku z informacją o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych od dnia 25.05.2020 r. do dnia 3.07.2020 r. zachęcamy do telefonicznego uzgadniania terminu wizyty w Urzędzie Gminy z pracownikiem załatwiającym sprawę pod numerem telefonu 84 611 39 54.

Załączniki:

ikona pdf zał. nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji
ikona pdf zał. nr 1a do Regulaminu - Oświadczenie - brak sprzeciwu
ikona pdf zał. nr 2a do Regulaminu - Demontaż zgodnie z przepisami
ikona pdf zał. nr 3a do Regulaminu - Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór z ziemi
ikona pdf Regulamin

Drukuj

XX sesja Rady Gminy Sitno - 15 maja 2020 r.

on czwartek, 21, maj 2020 09:54.

Drukuj

RAPORT O STANIE GMINY SITNO ZA 2019 ROK

on czwartek, 21, maj 2020 09:38.

RAPORT O STANIE GMINY za 2019 r page 001ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM
O STANIE GMINY SITNO ZA 2019 ROK


Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Raport o Stanie Gminy Sitno za 2019 r. w terminie do dnia 31 maja 2019r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Sitno za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Sitno. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o Stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o Stanie Gminy Sitno odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2020 r. (czwartek), do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy Sitno, Sitno 73 – preferowany sposób załatwienia sprawy przez elektroniczną skrzynkę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny w załączeniu poniżej, a także w Urzędzie Gminy Sitno.

Załączniki:
 Raport o stanie Gminy Sitno;
ikona docFormularz zgłoszenia w debacie;

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Wydmański

Drukuj

Konkurs pt. „Odkryjmy piękno Ziemi Zamojskiej”,

on czwartek, 14, maj 2020 10:38.

Drukuj

Dzień Strażaka

on poniedziałek, 04, maj 2020 18:49.

OSP 2

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1