Drukuj

Uroczyste przekazanie komputerów

on poniedziałek, 23, listopad 2020 11:39.

W dniu 26 października 2020 roku Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń osobiście przekazał na ręce dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych z terenu gminy Sitno  sprzęt komputerowy z dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem Sprzęt komputerowy został uzyskany dzięki programowi „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”. Zakupione zostały w pierwszej edycji 24 laptopy, 9 tabletów, 8 modemów z Internetem oraz 33 słuchawki. Z drugiej edycji zakupione zostały 18 laptopów oraz 5 komputerów stacjonarnych. Od Marszałka Województwa Lubelskiego dostaliśmy również 8 tabletów. Cały sprzęt komputerowy, który otrzymały szkoły był do dyspozycji Dyrektorów Szkół,  którzy rozdzielili go według zapotrzebowania.

Szkoła Podstawowa w  Jarosławcu z dwóch  edycji otrzymała:
- 20 laptopów
- 1 tablet
- 1 modem z Internetem
- 12 słuchawek
Szkoła Podstawowa w Sitnie:
- 6 laptopów
- 5 komputerów stacjonarnych
- 7 tabletów
- 4 modemy z Internetem
- 9 słuchawek
Szkoła Podstawowa w Cześnikach:
- 5 laptopów
- 1 tablet
- 1 modem z Internetem
- 3 słuchawki
Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim:
- 3 laptopy
- 2 tablety
- 3 słuchawki
Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno:
- 3 laptopy
- 3 tablety
- 1 modem z Internetem
- 2 słuchawki
Szkoła Podstawowa w Kornelówce:
- 5 laptopów
- 3 tablety
- 1 modem z Internetem
- 4 słuchawki

Przekazanie sprzętu komputerowego stanowi duże wsparcie dla szkół w okresie zawieszenia zajęć w szkołach.

foto1  foto2  foto3  foto4  foto5  foto6foto7  foto8

 

Drukuj

KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

on poniedziałek, 23, listopad 2020 11:19.

125199288 393566445158015 6862433540519750489 n

ikona pdf Regulamin konkursu

ikona pdf Karta zgłoszenia

Drukuj

Powszechny Spis Rolny

on poniedziałek, 23, listopad 2020 09:06.

PSR ZAKOŃCZENIE

Drukuj

Komunikat - Koronawirus

on poniedziałek, 02, listopad 2020 12:51.

Komunikat W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Sitno, jak i pracowników, apelujemy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt   w Urzędzie. Od dnia 3 listopada br. do odwołania planujemy wprowadzić następujące zasady ograniczające dostęp interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie, tzn.:

  1. wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poprzez ePUAP lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu;
  2. kontakt z pracownikami UG i GOPS możliwy jest jedynie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poprzez ePUAP;
  3. wizyty osobiste w siedzibie Urzędu winny być składane jedynie w przypadkach niecierpiących zwłoki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny. Przypominamy, że podczas wizyty w Urzędzie Gminy Sitno należy mieć osłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce;
  4. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów jedynie w sprawach dotyczących rejestracji (stanu cywilnego) urodzeń, małżeństw i zgonów oraz w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych. W trakcie obsługi w pomieszczeniu może przebywać wyłącznie 1 interesant;
  5. wszelkie wpłaty należy dokonywać przelewami elektronicznymi;
  6. korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie UG i GOPS, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny;
  7. dyżury Wójta Gminy Sitno odbywają się telefonicznie,
  8. skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Sitno przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez system ePUAP.
  9. pomoc prawną dla mieszkańców prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr. tel. 84 611 39 40.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie w następujący sposób:

KOMUNIKAT jpg

Drukuj

Protokół z przeprowadzonych konsultacji Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi

on piątek, 23, październik 2020 09:41.

Sitno, dnia 22.10.2020 r.


Protokół
z przeprowadzonych konsultacji Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2021
z dnia 22.10.2020 r.


Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2021. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminach od 07 października 2020 r. do 22 października 2020 r. – zakończenie konsultacji spotkaniem z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego miało miejsce w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie o godz. 8:00.
Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2021 na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sitno na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przesłany w wersji elektronicznej do organizacji pozarządowych realizujących zadnia publiczne w 2020 roku w celu wyrażenia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
Opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należało przesyłać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Sitno, Sitno73, 22-424 Sitno. Występowała, również możliwość złożenia wniosku osobiście w formie pisemnej na formularzu zgłaszanych uwag na spotkaniu podsumowującym które odbyło się w dniu 22 października 2020 r.
W wyznaczonych terminach konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2021.
W konsultacjach nie wzięła udziału żadna z organizacji pozarządowych. Do dokumentu nie wniesiono żadnych uwag oraz wniosków.
W związku z powyższym projekt Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2021 zostaje skierowany pod obrady Rady Gminy Sitno.
Na tym spotkanie zakończono.


Protokołował:
Krzysztof Prokopowicz

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
mgr Agnieszka Grzesiuk

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport2019