header2

Drukuj

Zwrot podatku akcyzowego luty 2022 r.

on poniedziałek, 24, styczeń 2022 12:50.

3368 zwrot podatku akcyzowego dla rolnikow 205997 Od 2022 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymają większy zwrot podatku.

Zmianie uległa wysokości limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 jednostki (DJP) bydła z 30 do 40 litrów.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za paliwo zakupione w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. oraz zaświadczenie z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze będą wypłacane przelewem na rachynek bankowy podany we wniosku w terminie 1-30 kwietnia 2022 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Sitnie w pokoju nr. 13 (I piętro).
Więcej informacji pod nr. tel. 84 611 39 44.

ikona pdf Wniosek

Drukuj

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka

on piątek, 21, styczeń 2022 12:32.

Beżowe Łososiowe Różowe Dzień Matki Akwarela Wideo

Drukuj

Radykalne uproszczenia dla rolników

on poniedziałek, 17, styczeń 2022 14:34.

ankieta rolnicy 2022

Drukuj

Kurs chemizacyjny

on poniedziałek, 17, styczeń 2022 08:08.

kurs na opryski

Drukuj

Dodatek osłonowy

on poniedziałek, 10, styczeń 2022 09:24.

Dodatek osłonowy1920x810

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie w 2022 roku będzie wypłacał dodatek osłonowy dla mieszkańców Gminy Sitno. Wnioski należy składać w pokoju nr 8 I piętro Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie.

Informacje udzielane są pod numerem tel. 84 6276099, 84 6112602.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

- 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

- 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

1. Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

2. Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

3. Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

4. Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

WAŻNE !!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

-500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
-750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
-1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
-1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online (https://zone.gunb.gov.pl/)

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby otrzymać dodatek osłonowy wniosek należy złożyć do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Świadczenia po przyznanej informacji wypłacane będą na konto lub listę gotówkową
w Banku Spółdzielczym w Sitnie.

Poniżej znajduje się wniosek o wypłatę dodatku osłonowego do pobrania wraz z wskazówkami jak należy go uzupełnić:

ikona pdf Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

ikona pdf Wskazówki jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Новые игры Alawar.