Drukuj

Jubileuszu 50-lecia w służbie sołtysa

on środa, 30, czerwiec 2021 10:15.

Podziękowanie

dla

Pana Mieczysława Steca

Sołtysa Kornelówka - Kolonia

z okazji jubileuszu 50-lecia w służbie sołtysa

oraz 15 lat w służbie radnego.

         Wójt Gminy Sitno wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz Radą Gminy, i Sołtysami Gminy Sitno życzą Panu nieustającego zdrowia,

pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanych obowiązków i żeby        

kolejne lata przynosiły sukcesy, radość i społeczne uznanie.

         Składamy serdeczne podziękowania i wdzięczność za wytrwałą i ciągle owocną pracę dla dobra sołectwa i społeczności lokalnej.

Pana optymizm, cierpliwość i zaangażowanie to klucz do zdobywania zaufania społecznego.

 

Przewodniczący Rady     Sekretarz Urzędu Gminy  Wójt Gminy Sitno

Władysław Wydmański        Agnieszka Grzesiuk          Krzysztof Seń

 

1          3333333333333

Drukuj

600-lecie istnienia Sitna

on czwartek, 01, lipiec 2021 11:11.

W 2021 roku miejscowość Sitno obchodzi 600-lecie istnienia. W związku z jubileuszem zaplanowano szereg imprez kulturalno-społecznych. W miesiącu marcu ogłoszono konkursy, które rozpoczęły uroczyste obchody 600-lecia. 18 czerwca br. nastąpiło rozstrzygniecie pierwszego konkursu fotograficznego „Sitno w obiektywie” ogłoszonego przez Zespół Szkół w Sitnie. Bardzo dziękujemy za udział, zwycięzcom oczywiście gratulujemy.

Drukuj

Jednogłośne absolutorium dla Wójta

on środa, 30, czerwiec 2021 10:47.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta

Rada Gminy Sitno podczas XXXI sesji jednogłośnie udzieliła Wójtowi Krzysztofowi Seniowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu samorządu za 2020 r.

W dniu 25 czerwca 2021 r. w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie miała miejsce XXXI Sesja Rady Gminy Sitno. Radni w krótkiej dyskusji odnieśli się do przedstawionego przez Wójta Raportu o Stanie Gminy Sitno za poprzedni rok.

Po debacie Radni przystąpili do głosowań kolejno - uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sitno za 2020 r., w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2020 r oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

W powyższych przypadkach Radni byli jednomyślni, głosując za udzieleniem Krzysztofowi Seniowi wotum zaufania oraz udzielając mu absolutorium.

Wójt Gminy Krzysztof Seń podziękował za owocną współpracę Radzie Gminy, Pracownikom Urzędu Gminy, Pracownikom Jednostek Organizacyjnych i Mieszkańcom.

   ryryryufvhcmjgrupowe dobre

Drukuj

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

on środa, 30, czerwiec 2021 09:47.

CEEBUstawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) utworzona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która nakłada nowe obowiązki na właścicieli/zarządców budynków/lokali.

Zgodnie z ww. ustawą każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Terminy:

  • dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy      (od dnia 1 lipca 2021 r.) na złożenie deklaracji
  • dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw

Deklarację będzie można złożyć po 1 lipca 2021 r.:

  • w formie elektronicznej bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl
  • w formie papierowej – wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest zagrożone karą grzywny.

ikona pdf Informator

ikona pdf Deklaracja - budynki i lokale mieszkalne

ikona pdf Deklaracja - budynki i lokale niemieszkalne

Drukuj

Burze z gradem

on środa, 23, czerwiec 2021 12:00.

 

xthtfh

 

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

Polecamy

    lodr