header2

Drukuj

INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDOWY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ NA TERENIE GMINY SITNO

on piątek, 18, luty 2022 10:18.

Sitno dnia 18 lutego 2022 r.

 swiatlowod gmina sitno

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sitno !

 

Informujemy, że w ramach Konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-2020, firma Fibee I Sp. z o.o., realizuje na terenie naszej gminy projekt o nazwie „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie chełmsko-zamojskim.”

Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia jest firma TELEKOM DATA Sp. z o. o. Kierownikiem budowy sieci światłowodowej jest Pan Maciej Kowalski tel.: 48 570 081 453 email: m.kowalski@telekomdata.pl.

Podkreślamy, że po rozmowach z wykonawcą w zamian za nieodpłatne udostępnienie pasów drogowych gminnych wynegocjowano dodatkowe 15 % przyłączy punktów do sieci światłowodowej. Zgodnie z założeniami programu firma Fibee I Sp. z o.o. ma przyłączyć 1307 punktów, dzięki naszym staraniom wartość ta wzrośnie do około 1500 punktów.

Zaznaczamy, że poza tym co wynegocjowano Urząd Gminy, Wójt Gminy, Rada Gminy nie ma żadnego wpływu na sposób i zakres realizacji projektu. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://getfibre.pl/, która służy firmie Fibee I Sp. z o.o. do zbierania informacji o popycie na usługi w obszarze realizacji projektów.

 

Wójt Gminy Sitno
/-/ Krzysztof Seń

Drukuj

Rodziny wspierające

on poniedziałek, 14, luty 2022 12:50.

rodzina wspierajacaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie w związku z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz. 821), poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego (zgodnie z art. 30 ustawy). Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach, czyli pomoc rodzicom, którzy mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Współpraca z rodziną oparta jest o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci i tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu poniesionych kosztów związanych z udzieleniem pomocy i spędzaniem czasu wolnego z rodziną.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności. Swoją kandydaturę prosimy o zgłaszanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie w godz.: pon. 7-16, wt – czw 7-15, pt. 7-14, nr telefonu: (84) 611 26 02.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Wawrzyńska

Drukuj

Powstanie zamojskie. Obchody rocznicy

on piątek, 11, luty 2022 11:53.

Drukuj

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

on wtorek, 01, luty 2022 11:54.

Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaInformujemy mieszkańców o możliwości zgłaszania zagrożeń poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jeśli uważacie Państwo, że w okolicy nie jest bezpiecznie możecie podzielić się swoimi obserwacjami. Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa należy zaznaczyć miejsca występowania problemów, które powtarzają się w Państwa najbliższej okolicy. Na przykład: przekraczanie dozwolonej prędkości, akty wandalizmu, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowe parkowanie, dzikie wysypiska śmieci - tego typu kategorii jest 25 do wyboru. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, mające służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnieniu kontaktu z policją. Funkcjonariusze w ciągu dwóch dni muszą zgłoszenie odczytać, a w ciągu pięciu zweryfikować.

Przez cały ten czas można śledzić status swojego zgłoszenia. Po umieszczeniu go na mapie pojawi się zielone kółko z symbolem wybranej kategorii zagrożeń. Kolor zielony oznacza przyjęcie zgłoszenia. Gdy kolor zmieni się na żółty, to oznacza, że policja zaczęła weryfikację. Kolejny etap to kolor czerwony, kiedy zgłoszenie zostało potwierdzone bądź szary w przypadku, kiedy funkcjonariusze nie potwierdzą wskazanego na mapie problemu. Jeżeli sygnał o negatywnym zjawisku potwierdzi się, wówczas policjanci otrzymają wytyczne do częstszego patrolowania zagrożonego miejsca i będą reagować odpowiednio do sytuacji. Z jednego adresu IP można zgłosić zagrożenie raz na dobę (IP to unikalny numer identyfikujący każdy komputer w internecie).

Mapa Zagrożeń jest dostępna na stronie internetowej:

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Drukuj

Rodzinny kapitał opiekuńczy i świadczenie wychowawcze

on poniedziałek, 31, styczeń 2022 14:36.

rodzinny kapitał opiekunczyOd 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

Rodzinny kapitał opiekuńczy
Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie do 12 tys. zł.

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczy rodzic musi złożyć elektronicznie wniosek. Może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzic dziecka, który ma numer PESEL może też złożyć wniosek RKO-R przez portal Emp@tia>. Taki rodzic będzie mógł złożyć wniosek także przez bankowość elektroniczną – po uruchomieniu usługi przez swój bank.

Więcej informacji o rodzinnym kapitale opiekuńczym znajduje się na stronie internetowej www.zus.pl

Świadczenie wychowawcze 500 plus
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie to nie zależy od dochodów rodziny.

ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. Wnioski do ZUS na ten okres należy składać tylko na nowo narodzone dzieci od 1 stycznia 2022 r., a także na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został  złożony.

Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych do 31 maja 2022 r. Dlatego osoba, która złożyła w gminie wniosek na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie powinna składać go ponownie w ZUS.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć przez PUE ZUS. Rodzic dziecka, który ma numer PESEL może złożyć wniosek SW-R także przez portal Emp@tia. Taki rodzic będzie mógł złożyć wniosek także przez bankowość elektroniczną – po uruchomieniu  usługi przez swój bank.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Więcej informacji o świadczeniu wychowawczym 500 plus znajduje się na stronie internetowej www.zus.pl.

Новые игры Alawar.