Drukuj

XLVII sesja Rady Gminy Sitno - 29 marca 2018r.

on poniedziałek, 16, kwiecień 2018 08:52.

Porządek obrad:    

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Sitno" (262);
- w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad i warunków przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce (263);

Drukuj

Życzenia Wielkanocne

on środa, 28, marzec 2018 10:22.

zyczenia sitno

Drukuj

Nowy numer Wieści Gminnych

on środa, 28, marzec 2018 09:50.

wiesci marzec 2018

Ukazał się 52 numer Wieści Gminnych.
W tym numerze m.in. kalendarz imprez kulturalno sportowych oraz plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok.
Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem!!!

 

Link do pobrania

Drukuj

PKW - informacja

on wtorek, 20, marzec 2018 12:06.

pkw 2018Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła termin zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego do 6 kwietnia 2018 r.

Przypominamy, że urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w danej gminie na okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria:

Drukuj

XLVI sesja Rady Gminy Sitno - 2 marca 2018r.

on niedziela, 11, marzec 2018 17:33.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2018 r.;
- w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Miastu Zamość;
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO