Drukuj

Nowy numer Wieści Gminnych

on środa, 28, marzec 2018 09:50.

wiesci marzec 2018

Ukazał się 52 numer Wieści Gminnych.
W tym numerze m.in. kalendarz imprez kulturalno sportowych oraz plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok.
Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem!!!

 

Link do pobrania

Drukuj

PKW - informacja

on wtorek, 20, marzec 2018 12:06.

pkw 2018Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła termin zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego do 6 kwietnia 2018 r.

Przypominamy, że urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w danej gminie na okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria:

Drukuj

XLVI sesja Rady Gminy Sitno - 2 marca 2018r.

on niedziela, 11, marzec 2018 17:33.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2018 r.;
- w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Miastu Zamość;
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Drukuj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

on środa, 28, luty 2018 15:16.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 23.02.2018 r. konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sitno o charakterze pożytku publicznego w 2018 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez: przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów i seniorów w rozgrywkach piłkarskich, prowadzenie zajęć z lekkoatletyki i gier zespołowych oraz przygotowanie zawodników do udziału w powiatowym i wojewódzkim święcie sportu LZS w 2018 r. powierzono Gminnemu Klubowi Sportowemu "POTOK" Sitno za kwotę 120 000,00 zł.


Wójt Gminy
/-/ Marian Tadeusz Bernat

Drukuj

Informacja

on wtorek, 20, luty 2018 08:44.

ue

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Gmina Sitno informuję, że realizacja projektu pn. „Przebudowa dachu i remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 została ukończona.

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO