Drukuj

Stypendia Wójta Gminy Sitno

on czwartek, 17, czerwiec 2021 07:12.

„Nauka jest jak niezmierne morze.
Im więcej jej pijesz,
tym bardziej jesteś spragniony.”

Stefan Żeromski

wspólne stypendia dobre

9 czerwca br. w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się wręczenie stypendiów Wójta Gminy Sitno w dziedzinie nauki uczniom, którzy osiągnęli na świadectwie średnią co najmniej 5,0 oraz stypendia sportowego. Wspieranie uczniów uzdolnionych jest jednym z priorytetów samorządu gminnego, a zarazem motywacją do osiągania sukcesów, zarówno w nauce jak i w sporcie.

W uroczystym wręczeniu stypendiów przez Wójta Gminy Sitno – Krzysztofa Senia uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. Stypendia przyznane były za pierwsze półrocze.

Drukuj

Stan wodomierzy - 30.06.2021r.

on środa, 16, czerwiec 2021 12:15.

wykrzyknik

 

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy w Sitnie, zwraca się z prośbą do mieszkańców miejscowości:

Jarosławiec, Sitno, Kolonia Sitno, Janówka, Rozdoły, Stanisławka,

Horyszów Polski, Horyszów Stara Kolonia, Czołki i Kornelówka

o odczytanie stanu wodomierzy i przekazanie do dnia 30.06.2021r.

Informacje można przekazać:

- telefonicznie: 84 611 39 54 lub 84 611 39 58

- drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Drukuj

Wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

on poniedziałek, 07, czerwiec 2021 11:27.

indeks hxfh Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Drukuj

Zapraszamy na XXII Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święto Sportu Powiatu Zamojskiego

on poniedziałek, 07, czerwiec 2021 07:35.

XXII LZS

Drukuj

Retransmisja XXX sesji Rady Gminy Sitno - 28.05.2021 r.

on poniedziałek, 31, maj 2021 19:06.

Retransmisja dostępna jest również na następującej stronie: https://sitno.sesja.pl

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:
a) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitno Nr XXIII/154/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno,
b) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitno Nr XXI/141/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno,
c) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitno Nr LIII/296/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno,
d) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitno Nr XLVII/255/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno,
e) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitno Nr XLVIII/262/2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno,
f) w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Sitno”,
g) w sprawie regulaminu przyznawania pomocy w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Sitno”,
h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Zamojskim dotyczącego przyjęcia przez Gminę Sitno zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2021 roku, w granicach administracyjnych Gminy Sitno,
i) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
j) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021,
k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sitno na lata 2021-2027.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

Polecamy

    lodr