Drukuj

Informacja

on środa, 17, kwiecień 2019 08:30.

Informacja

W dniu 19.04.2019r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy Sitno
będzie nieczynny

 

Drukuj

Spotkanie edukacyjne

on wtorek, 16, kwiecień 2019 20:33.

PRK konsumencie poznaj swoje prawa kopia

Drukuj

VII sesja Rady Gminy Sitno - 29 marca 2019 r.

on czwartek, 11, kwiecień 2019 19:31.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Podziękowanie odchodzącym ze stanowiska sołtysom, którzy sprawowali funkcję w mijającej kadencji oraz powitanie sołtysów wybranych na kolejną kadencję.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2019 – 2026;
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitno i Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L.;
- w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej;
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna

on czwartek, 11, kwiecień 2019 18:17.

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Zamojskiego , prowadzi Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną.

W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu zamojskiego  utworzono Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który funkcjonuje od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wg grafiku:

tabela porady prawne

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Drukuj

Czyste powietrze

on czwartek, 11, kwiecień 2019 07:51.

czyste powietrzeW dniu 16 kwietnia 2019 roku, w godzinach 9:00-15:00 w Urzędzie Gminy Sitno przeprowadzony będzie dyżur eksperta w sprawach programu "Czyste Powietrze". W ramach dyżuru będzie możliwe zasięgnięcie informacji na temat uczestnictwa oraz możliwości oferowanych w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Serdecznie zapraszamy

ULOTKA INFORMACYJNA

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1