Drukuj

Informacja

on poniedziałek, 03, kwiecień 2017 12:54.

ueue
Gmina Sitno w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie Wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno”

Całkowita wartość projektu: 5 072 626, 10 zł
Udział środków UE: 3 773 047, 43 zł
Wkład beneficjenta: 1 299 578, 67 zł

Drukuj

XXXIII sesja Rady Gminy Sitno 24.02.2017 r.

on wtorek, 28, luty 2017 09:46.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
- w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2017r. Zespołu Szkół w Sitnie;
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Drukuj

OGŁOSZENIE

on piątek, 24, luty 2017 17:20.

ogloszenie otwartego konkursu

Drukuj

Wsparcie na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

on środa, 15, luty 2017 10:24.

Informacja dla przedstawicieli grup defaworyzowanych
z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” o możliwości uzyskania wsparcia
na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych na obszarze 9 gmin członkowskich LGD Ziemia Zamojska oraz pogłębionych analiz z tych spotkań, wyłoniono i zdiagnozowano występowanie grup defaworyzowanych szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR. Są to następujące grupy:
•    Osoby do 30 roku życia
•    Osoby powyżej 45 roku życia
•    Osoby długotrwale bezrobotne
•    Kobiety
•    Właściciele małych gospodarstw niespecjalistycznych do 5 h

W związku z powyższym informujemy, iż osoby z ww. grup mają możliwość uzyskania wsparcia na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”. Po bliższe informacje zapraszamy do Biura LGD Ziemia Zamojska, które mieści się pod adresem Kornelówka 41, 22-424 Sitno, tel. 84 307 22 07, na stronę internetową www.lgdziemiazamojska.pl oraz adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Drukuj

XXXII Sesja Rady Gminy Sitno 27.01.2017r.

on czwartek, 09, luty 2017 09:55.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2017 r.
- w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Miastu Zamość
- w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sitno na lata 2016 - 2023”
- w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitno
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO