Drukuj

XVIII sesja Rady Gminy Sitno - 31 styczeń 2020 r.

on czwartek, 19, marzec 2020 12:43.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji;
4. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitno”;
- w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej;
- w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sitno na lata 2016 - 2023”;
- w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Miastu Zamość;
- zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitno, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia;
- w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sitno na lata 2020 – 2022”;
- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitno oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Sitno na 2020 rok;
- w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Sitno za rok 2019;
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
7. Interpelacje i zapytania radnych - odpowiedzi;
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Drukuj

Komunikat

on czwartek, 12, marzec 2020 10:30.

apel o ograniczenie wizyt w urzedzieW związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, Wójt Gminy Sitno zwraca się z prośbą do mieszkańców o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum. Wszyscy którzy mogą załatwić swoje sprawy przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP proszeni są o pozostanie w domu.

Płatności prosimy dokonywać przelewem a nie w kasie Urzędu Gminy.

Numery telefonów oraz adresy email do poszczególnych stanowisk pracy dostępne są w zakładce: https://sitno.bip.net.pl/?c=93

Osoby, które przyjechały z zagranicy lub miały kontakt z osobami, które wróciły z zagranicy zobowiązani są niezwłocznie skontaktować się z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pod nr. tel. 606-535-497, (84) 627-10-59, (84) 639-36-91

Wójt Gminy Sitno
/-/Krzysztof Seń

Drukuj

Komunikat

on środa, 11, marzec 2020 21:16.

Korona wirus wydarzenia odwolaneZgodnie z decyzją z dnia 11.03.2020 r. Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Sitnie, poszerzonego o przedstawicieli Służby Zdrowia, przedstawicieli Policji i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sitno, mając na uwadze osoby starsze z terenu naszej Gminy z powodu podwyższonego ryzyka  korona wirusa-  

Wójt Gminy Sitno zawiesza działalność Dziennego Domu Senior+
w Stanisławce od 12 marca 2020 r. do 31 marca 2020 roku.


Jednocześnie informuję, że wyjazd na AGROTECH Kielce zostaje odwołany
https://www.targikielce.pl/agrotech/komunikat-o-zmianie-terminu

Drukuj

Dzień Sołtysa

on środa, 11, marzec 2020 21:01.

Drukuj

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

on wtorek, 10, marzec 2020 14:41.

Ulotka WWS LFR page 001„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

 Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z pożyczek skorzystać mogą:

  • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
  • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • zarejestrowani bezrobotni lub
  • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 103971,60 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1