Drukuj

Dożynki wojewódzkie - Radawiec

on wtorek, 03, wrzesień 2019 12:38.

PLAKAT poprawiony

Drukuj

Wprowadzono stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP

on środa, 28, sierpień 2019 21:34.

alarm 300x225W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 23:59   wprowadza się stopień pierwszy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP).

Alarmy zostały wprowadzone w związku z wizytą w Polsce Prezydenta USA.

Wprowadzone stopnie alarmowe oznaczają:

  • Wprowadzony pierwszy stopień alarmowy ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Zadania przewidziane do realizacji przez organy administracji publicznej po wprowadzeniu stopnia alarmowego to m.in: wzmożona ochrona i większa kontrola obiektów użyteczności publicznej, informowanie służb w przypadku zagrożenia, sprawdzanie działania środków łączności i procedur alarmowych.
  • Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP- zwiększenie czujności i bezpieczeństwa teleinformatycznego, sprawdzenie stanu infrastruktury teleinformatycznej, współpraca z centrami zarządzania kryzysowego.
Drukuj

Dożynki Gminno - Parafialne w Cześnikach

on poniedziałek, 26, sierpień 2019 12:30.

69444074 1291142711057621 5090272519118651392 n

Drukuj

DYŻUR POSELSKI KORNELII WRÓBLEWSKIEJ

on środa, 24, lipiec 2019 11:03.

Informujemy, że w piątek 26 lipca 2019 roku w godzinach 12.30 - 13.30 w Urzędzie Gminy Sitno

dyżur poselski pełnić będzie

Posłanka na Sejm RP Kornelia Wróblewska.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Drukuj

IX sesja Rady Gminy Sitno - 14 czerwca 2019 r.

on piątek, 05, lipiec 2019 09:10.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;
5. Debata nad raportem o stanie gminy
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sitno za 2018 rok (51);
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2018 r. (52);
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (53);
- w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania w latach 2019-2020 (54);
- zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (55);
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (56);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2019–2026 (57);

7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1