Drukuj

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Aplikacja mobilna "Moja Komenda"

on poniedziałek, 11, czerwiec 2018 18:03.

20171115142851 3963-220x293dzielnic-209x293

 

Drukuj

XLIX sesja Rady Gminy Sitno - 25 maja 2018 r.

on poniedziałek, 04, czerwiec 2018 07:41.

Porządek obrad:
    
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2017r.;
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018-2026;
- w sprawie zamiaru połączenia Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach z Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie;
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Drukuj

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs

on wtorek, 22, maj 2018 14:14.

painter-2866183 960 720 Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Więcej informacji TUTAJ

Drukuj

XLVIII sesja Rady Gminy Sitno - 27 kwiecień 2018r.

on czwartek, 17, maj 2018 10:02.

Porządek obrad:    

1.      Otwarcie obrad sesji.
2.      Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.      Podjęcie uchwał:

Drukuj

Przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

on czwartek, 17, maj 2018 09:45.

BANER 600x400 21Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok po kroku albo tutaj:
1) zgłoszenie lokalizacji + ocena
2) oświadczenie

Informacje w Urzędzie Gminy Sitno w pokoju nr 4, nr tel. 84 611 39 54

image0021

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO