header2

Drukuj

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023″ edycja 2022

on środa, 16, marzec 2022 13:11.

 

Flaga i Gogło

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023″ edycja 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022 roku: 196.000,00 zł

słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2022 roku: 245.000,00 zł

Słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022 rok

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach, którego zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

GRUPA DOCELOWA:

  • Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • Dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
  • Osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 r.

Drukuj

11 marca 2022 - Dzień Sołtysa

on piątek, 11, marzec 2022 09:51.

Dzień sołtysa 11 marca 2022

Drukuj

Dzień kobiet 2022

on wtorek, 08, marzec 2022 09:13.

dzień kobiet nr. 1

Drukuj

Konkurs „Kreujemy Przestrzeń Ziemi Zamojskiej” 2022

on środa, 02, marzec 2022 08:20.

Drukuj

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do szkół i przedszkoli w Sitnie, Jarosławcu i Cześnikach

on poniedziałek, 28, luty 2022 11:53.

Dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas I – VIII będą przyjmowane do szkół prowadzonych przez Gminę Sitno i obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora Zespołu Szkół w Sitnie, Szkoły Podstawowej w Jarosławcu lub Szkoły Podstawowej w Cześnikach

Kontakt telefoniczny z dyrektorami szkół:

Zespołu Szkół w Sitnie - 84 611 24 10

Szkoły Podstawowej w Jarosławcu - 84 611 20 28

Szkoły Podstawowej w Cześnikach - 84 618 01 47

Jeżeli dana szkoła nie będzie posiadała wolnych miejsc, rodzice dziecka
z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie lub oddziale przedszkolnym mogą zwrócić się do Referatu Oświaty i Sportu w Sitnie (tel. 84 611 39 69) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

Новые игры Alawar.