Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

OSP

Na terenie gminy działa 10 jednostek OSP skupiających 258 czynnych członków.


Ochotnicza Straż Pożarna w Cześnikach powstała w 1946 r.obecnie liczy 16 członków. Przez 15 lat jednostkę reprezentował prezes Feliks Teterycz,od 2008 r. Alfred Zwolak , naczelnikiem od 1991 r. jest Stanisław Smyk,sekretarzem Grzegorz Presz, skarbnikiem Adam Kijowski a gospodarzem Bogusław Janiszyn. 21 maja 2006r. jednostka obchodziła jubileusz 60-lecia z tej też okazji ufundowano nowy sztandar i zakupiono samochód marki Mercedes 409, który zastąpił bardzo wysłużonego już „Żuka” .

Ochotnicza Straż Pożarna w Czołkach  powstała  w 1923 r. liczy 25 czynnych członków OSP oraz 2 MDP-chłopców i dziewcząt. Przez 23 lata funcję prezesa pełnił Aleksander Mazurek.Obecnie naczelnikiem jest Adam Mazurek, z-cą naczelnika Marek Harasim, sekretarzem Henryk Żulewski, skarbnikiem Zygmunt Wysok, gospodarzem Marek Magryta.
W roku 2001 jednostka otrzymała samochód bojowy Star 266, w 2003 roku obchodziła jubileusz 80-lecia założenia OSP i oddano do użytkowania nowy garaż .

Ochotnicza Straż Pożarna w Horyszowie Polskim powstała w 1924 r. obecnie liczy 26
czynnych członków OSP i 1 MDP chłopców. Jednostka działa w składzie : Tadeusz Biernacki –prezes, Henryk Ternes – naczelnik, Edward Tukiendorf – sekretarz, Bronisław Malinowski- skarbnik oraz Waldemar Karski – gospodarz. W roku 2005 obchodzono jubileusz 80-lecia założenia OSP, zakupiono samochód bojowy Magirus 170, w roku 2007 jednosta otrzymała sztandar,  zakupiono pompę pływającą „Niagara”.
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Jarosławcu powstała w 1925 roku, obecnie liczy  26 druhów czynnych plus 2 druhów honorowych.  Jednostka działa w składzie: prezes Jan Ryszczuk, naczelnik  Jan Nowak, zastępca naczelnika  Krzysztof Pieczykolan, sekretarz Dariusz Sobczuk, skarbnik Mirosław Ryszczuk, gospodarz Stanisław Ponahajba. Jednostka posiada samochód bojowy Magirus SD 30 z 1961 roku. W 2004 roku zakupiono pompę pływakową Niagara, a w 2008 roku pompę Tohatsu. W 2017 roku wykonany został remont remizy strażackiej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonii Sitno powstała w 1950 r. liczy 26 członków OSP i     1 MDP chłopców. Skład zarządu : prezes  Zdzisław Michałek, naczelnik Stanisław Chilewicz, sekretarz Robert Marczuk, skarbnik Czesław Dadia, gospodarz Władysław Marczuk.            W 2006 roku jednostka obchodziła jubileusz 50-lecia powstania  oddano do użytku nowowybudowaną remizę oraz przekazano samochód lekki Mercedes 409. W 2008 r. jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez Radę Gminy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kornelówce powstała w 1927 r. 17czerwca 2007r. obchodziła jubileusz 80-lecia ; wręczono sztandar i przekazano samochód  lekki Mercedes 409. Jednostka liczy 37 członków OSP i 2 MDP chłopców i dziewcząt,  działa w składzie : Mieczysław Szatała  prezes, Adam Greszta naczelnik, Adam Kucaj sekretarz, Kazimierz Maluga skarbnik, Krzysztof Bergiel gospodarz.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rozdołach  powstała w 1955 r.liczy 35 członków działa w składzie : Ryszard Monastyrski-prezes,  Piotr Świst vice-prezes, Marek Surmacz naczelnik, Wiesław Kołodziejczuk z-ca naczelnika, Stanisław Bohacz sekretarz,Jan Dybziński skarbnik,  Czesław Hołys gospodarz. 22 czerwca 1997r. oddano do użytku nowowybudowaną remizę, w 2002 r. jednostka otrzymała samochód Star 29

Ochotnicza Straż Pożarna w Sitnie powstała w 1922r. liczy 26 czynnych członków.            4 maja 2008r. obchodziła jubileusz  85- lecia , otrzymała sztandar ufundowany przez Radę Gminy.W skład zarządu wchodzą : prezes-Lucjan Łuczyszyn, naczelnik-Krzysztof Rogalski, za-ca naczelnika- Antoni Winnik,sekretarz Stanisław Szuwarski, skarbnik- Stanisław Kuś, gospodarz- Roman Biłan . Od 1997 r. jednostka działa w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, posiada samochód Star 244, w latach 2001-2002 otrzymała pompę pływającą Niagara, motopompę M-8/8, a w 2004 r. nowy lekki samochód bojowy Ford.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stabrowie powstała w 1927 r. liczy 19 członków w skład zarządu wchodzą : prezes Zygmunt Niedźwiedź, naczelnik- Aleksander Łygas, sekretarz- Andrzej Turos,skarbnik- Józef Czerniło, gospodarz- Henryk Cieślak.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławce powstała w 1961 r. liczy19 członków OSP i         1 MDP dziewcząt. Zarząd pracuje w skladzie : prezes- Mieczysław Płaza, naczelnik- Stanisław Zawiślak, za-ca naczelnika- Ireneusz Nowosad, skarbnik- Zenon Sędłak, gospodarz- Marian Szady.  

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO