Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Doposażenie orkiestry

 1.png3.png2.png  4.png

 

 

 Gmina Sitno, zrealizowała projekt pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sitnie w instrumenty muzyczne”. Realizacja operacji polegała na doposażeniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sitnie w instrumenty muzyczne. W ramach projektu zakupiono 2 trąbki basowe, 2 saksofony altowe oraz 1 tubę basową. Przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego, promocji lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Sitno.

 

Całkowita wartość projektu to 21 300,00 zł, wartość dofinansowania z środków EFRROW wyniosła 13 853,66 zł, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

 

 

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO