Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Wykaz pozyskanych środków w latach 2014-2018

on 11 październik 2018.

zasadaSzanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Sitno


Mija kolejna kadencja funkcjonowania samorządu, natomiast jest to pierwsza w której dzięki Państwa zaufaniu pełniłem funkcję Wójta. Nadszedł okres podsumowań, rozliczeń z tego, co zrealizowano.

         Poniżej przedstawiamy środki zewnętrzne pozyskane z projektów w latach 2014-2018 w bieżącej kadencji Rady Gminy Sitno, które wpłynęły w tym okresie do budżetu, projekty w latach 2014-2018, które są na etapie realizacji oraz projekty w w/w latach złożone do dofinansowania i oczekujące na wyniki naborów.

Środki zewnętrzne pozyskane z projektów w latach 2014-2018 w bieżącej kadencji Rady Gminy Sitno, które wpłynęły w tym okresie do budżetu

 

Lp. Nazwa projektu kwota dofinansowania
(zł)
Uwagi
1. Zagospodarowanie turystyczne terenu - miejsce wypoczynku i rekreacji w Kornelówce  196 630,86  PROW/LGD Ziemia Zamojska
2. Adaptacja budynku dawnej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Czołkach  128 720,00  PROW/LGD Ziemia Zamojska
3. FOGR – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  40 000,00  drogi gminne
4. Konkurs Ekologiczny - NFOŚiGW  4 174,30  Szkoła Jarosławiec
5. FOGR – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  30 000,00  drogi gminne
6. Lubelski Urząd Wojewódzki - grobownictwo  2 000,00  groby wojenne
7. Konkurs Ekologiczny - NFOŚiGW  2 500,00  Szkoła Jarosławiec
8. Projekt „Im więcej tym lepiej”  31 546,04  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9. Rozwój alternatywnych źródeł energii - kolektory słoneczne w Gminie Sitno (571 instalacji solarnych)  4 241 510,00  RPO
10. Zakup namiotów wystawienniczych i krzeseł na potrzeby organizacji imprez plenerowych na terenie gminy Sitno  13 330,08  PROW/LGD Ziemia Zamojska
11. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach  262 400,00  RPO
12. Budowa siłowni zewnętrznej przy istniejącym kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Jarosławcu  25 000,00  PROW/LGD Ziemia Zamojska
13. Budowa dróg  10 000,00  Lasy państwowe
14. Konkurs Ekologiczny - NFOŚiGW  2 783,91  Szkoła Jarosławiec
15. Bezawaryjna dostawa wody w gminie Sitno  399 350,00  refundacja kosztów
16. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  40 000,00  drogi gminne
17.  Lokalny Programu Rewitalizacji w Gminie Sitno  25 218,90  RPO
18.  Konkurs Ekologiczny - NFOŚiGW  2 000,00  Szkoła Jarosławiec
19.  Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno (kolektory i piece drugi przetarg listopad 2018 r.)  20 317,34  refundacja kosztów na projekty i studium
20. Bezawaryjna dostawa wody w gminie Sitno  78 329,54  refundacja kosztów
21. Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim  78 264,00  PROW/LGD Ziemia Zamojska
22. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt jednostek OSP z Sitna i Czołek  63 360,00  Fundusz Sprawiedliwości
23. Projekt „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli S.P. Jarosławiec”  372 640,45  RPO
24. Projekt „Szlakiem Łez” w ramach konkursu „Na 100 Niepodległa”  10 000,00  S.P. Sitno, Fundacja BGK w Warszawie
25. Konkurs Ekologiczny - NFOŚiGW  2 000,00  Szkoła Jarosławiec
26. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt „Doposażenie pracowni szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych”  36 167,00  Zespół Szkół w Sitnie
 RAZEM:  6 118 242,42 zł

 

Projekty w latach 2014-2018 w trakcie realizacji

Lp. Nazwa projektu kwota dofinansowania
(zł)
Uwagi
1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sitnie 310 785,90 w trakcie realizacji, podpisana umowa na dofinansowanie
2. Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno (solary i piece) 3 773 047,44 w trakcie realizacji, podpisana umowa i aneks na dofinansowanie
3. Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Stanisławce 236 025,27 rozpoczęte prace budowlane
 RAZEM: 4 319 858,61 zł

 

Projekty w latach 2014-2018 złożone do dofinansowania i oczekujące na wyniki naborów

Lp. Nazwa projektu kwota dofinansowania
(zł)
Uwagi
1. Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno – fotowoltaika 3 436 010,83 Lista rezerwowa, projekt oceniony 85/100 punktów
2. Szlaki Rowerowe Gminy Sitno – projekt złożony 15.10.2018 r. 97 915,36 PROW/ LGD Ziemia Zamojska
3. Roboty wykończeniowe świetlicy w Horyszowie – Nowa Kolonia – projekt złożony 15.10.2018 r. 91 362,20 PROW/ LGD Ziemia Zamojska
4. Budowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalne w miejscowości Kornelówka 500 000,00 PROW – zdobył 16 pkt., jest na liście dofinansowania
5. Droga gminna Stabrów – 507 mb. 75 000,00 W ramach tzw. Schetynówki wniosek w ocenie
6. Droga powiatowa Czołki – Kornelówka – Kol. Sitno (projekt Starostwa Powiatowego – współfinansowanie Gminy Sitno 25%) 3 000 000,00 W ramach tzw. Schetynówki wniosek w ocenie. Projekt opracowany na odcinek ponad 11 km.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Sitno
Marian Tadeusz Bernat

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO