header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

flagagodlorp 1611230921

 

Gmina Sitno przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wojewoda Lubelski przekazał na ten cel dotację w wysokości 30.192,00 zł.

Usługi asystenta polegają w szczególności na pomocy w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe), zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Programem objętych zostanie 4 niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Sitno, posiadających orzeczeniem o znaczym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla wszystkich uczestników przewidziano łącznie 630 godzin wsparcia.

Wkład własny Gminy Sitno wynosi 0,00 zł.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy.

 plakat fundusz celowy 420x297POPRAWIONE 1 600x848

Новые игры Alawar.