header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Opieka wytchnieniowa

flagagodlorp 1611230921

 

Gmina Sitno przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021”, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Lubelski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 22 032,00 zł.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program realizowany może być w 3 formach:

  • forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
  • forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
  • forma III obejmuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki przez członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień opiekę.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Sitno realizowane są w formie I tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone są przez wykwalifikowanych opiekunów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Łączny wymiar czasu godzin wynosi 120 godzin dla każdego uczestnika.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, Gmina Sitno pozyskała od wojewody lubelskiego dofinansowanie w wysokości 22 032,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Wkład własny Gminy Sitno wynosi 0,00 zł.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka.

 

plakat fundusz celowy 420x297POPRAWIONE2 1 600x849

Новые игры Alawar.