header2

Drukuj

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

on poniedziałek, 25, styczeń 2016 14:29.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na realizację  zadań gminy  o charakterze pożytku publicznego w 2016 r.

Działając na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 )

Wójt Gminy Sitno

Ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez:  przygotowanie i prowadzenie drużyn  piłki nożnej - juniorów i seniorów  w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych oraz organizację imprez sportowych Gminy Sitno w 2016 roku.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych  w budżecie Gminy Sitno na dotacje do zadań realizowanych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej, lekkoatletyki i gier zespołowych oraz na przygotowanie zawodników   do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu LZS wynosi  110 tyś. zł.

Drukuj

Zwrot podatku akcyzowego

on środa, 13, styczeń 2016 08:36.

Informujemy rolników, że w okresie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Sitno pokój nr 4 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za paliwo zakupione w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie  1 - 29 kwietnia 2016 r

 
  WNIOSEK

Drukuj

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

on poniedziałek, 04, styczeń 2016 08:38.

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn.: „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”

ZAŁĄCZNIK

Drukuj

Życzenia Bożonarodzeniowe

on poniedziałek, 21, grudzień 2015 11:34.

dzwonki

Wszystkim mieszkańcom Gminy Sitno
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy serdeczne życzenia
szczęścia i radości
z przeżywania tych najpiękniejszych
dni w roku.
Życzymy, by Wigilia we wszystkich domach
przyniosła Państwu wiele refleksji,
ciepła rodzinnego i spokoju,
a Nowy 2016 Rok,
spełniając Państwa marzenia i oczekiwania,
dostarczył samych pogodnych dni.

 

Przewodniczący Rady Gminy                               Wójt Gminy Sitno
              dr Krzysztof Klikicki                             mgr Marian Tadeusz Bernat

Drukuj

Ogłoszenie

on piątek, 18, grudzień 2015 10:22.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sitno na lata 2016-2023


Wójt Gminy Sitno zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców, organizacje pozarządowe, pracowników jednostek organizacyjnych do wzięcia udziału w konsultacjach. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sitno na lata 2016-2023. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji niezbędnych do opracowania ostatecznej wersji dokumentu.

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia15.12.2015 r. do dnia 28.12.2015 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza propozycji składanych do projektu Programu (załącznik nr 2 do zarządzenia). Uwagi, zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Wypełniony formularz  należy odesłać:

  • w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Sitno.
  • w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sitno na lata 2016-2023”, na adres: Urząd Gminy Sitno 73, 22-424 Sitno .

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Sitno.

doc Zarządzenie nr 70

projekt Gminnej strategii

Formularz zgłaszania uwag

Новые игры Alawar.