header2

Drukuj

Ogłoszenie

on piątek, 18, grudzień 2015 10:22.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sitno na lata 2016-2023


Wójt Gminy Sitno zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców, organizacje pozarządowe, pracowników jednostek organizacyjnych do wzięcia udziału w konsultacjach. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sitno na lata 2016-2023. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji niezbędnych do opracowania ostatecznej wersji dokumentu.

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia15.12.2015 r. do dnia 28.12.2015 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza propozycji składanych do projektu Programu (załącznik nr 2 do zarządzenia). Uwagi, zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Wypełniony formularz  należy odesłać:

  • w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Sitno.
  • w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sitno na lata 2016-2023”, na adres: Urząd Gminy Sitno 73, 22-424 Sitno .

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Sitno.

doc Zarządzenie nr 70

projekt Gminnej strategii

Formularz zgłaszania uwag

Drukuj

Konsultacje programu polityki zdrowotnej

on poniedziałek, 23, listopad 2015 10:17.

20151117zdrowie27 października 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn.: „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sitno zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o przedstawianie do dnia 30 listopada 2015r. opinii w sprawie tego opracowania. Uwagi proszę zgłaszać na piśmie na adres urzędu lub adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Drukuj

Mikołajki

on piątek, 20, listopad 2015 10:22.

mikolajki

Drukuj

ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta

on piątek, 13, listopad 2015 08:44.

800x800  images 2015 logo ankieta ostBadanie poziomu zadowolenia Pacjentów ze świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o wyniki anonimowej ankiety - to założenie programu monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta, który ruszył dziś (w czwartek, 5 listopada) w NFZ. Pierwszym etapem jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować jakość i dostępność świadczeń, a jednym z narzędzi oceny ma być opinia Pacjentów dotycząca opieki i usług” – podkreśla Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk. Jak wyjaśnia, w przyszłości może być to jedno z kryteriów przy określaniu tzw. wskaźnika korygującego, umożliwiającego dodatkowe finansowanie, rodzaj premii dla najlepiej ocenianych podmiotów.

Ankieta skierowana jest wyłącznie do Pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny. Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie. Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią organizację udzielania świadczeń. Wnioski mogą zostać - w miarę możliwości - przeformułowane na konkretne zalecenia usprawniające funkcjonowanie placówek medycznych.

Drukuj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

on wtorek, 10, listopad 2015 14:09.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:


Postepowania z dnia 30.10.2015 r. prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro. Postępowanie prowadzone było z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy i dotyczyło:
usługi opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Sitnie”.
Opracowanie musi spełniać wytyczne związane z aplikowaniem o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oferty zostały otworzone przez Zamawiającego dnia 10.11.2015 r.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy w przedmiotowym postepowaniu została wybrana oferta firmy:
- Biuro Projektowe Jan Dworzycki, ul. Wyspiańskiego 21/8, 22-600 Tomaszów Lubelski woj. Lubelskie
Cena oferty – 40 105,70 zł netto (brutto – 49 330,01 zł)
Termin realizacji po podpisaniu umowy 5 miesięcy.

Pełna treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępna tutaj

Новые игры Alawar.