header2

Drukuj

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku

on piątek, 30, październik 2015 11:14.

Informuję mieszkańców Gminy Sitno, że w dniach od 2 listopada do 27 listopada 2015 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

Formularze wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Sitno lub pobrać ze stron internetowych: www.azbest.lubelskie.pl oraz www.sitno.gmina.pl
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 4 .

WNIOSEK

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Drukuj

Warsztaty florystyczne

on piątek, 16, październik 2015 09:17.

Drukuj

Ogłoszenie o konsultacji społecznej Strategii Rozwoju Gminy Sitno na lata 2015 – 2023.

on czwartek, 15, październik 2015 07:16.

Wójt Gminy Sitno serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Sitno na lata 2015-2023.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Sitno na lata 2015-2023 nie ogranicza się tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, ale proponuje kierunki, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej, wszystkich instytucji i środowisk działających na terenie Gminy. 

Przedstawiony  Państwu projekt Strategii nie jest typowym planem, który w sposób szczegółowy określa zadania, jakie mają być wykonane w określonym terminie, lecz jedynie wskazuje możliwości i kierunki działań sprzyjających zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi. Strategia ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania 2015-2023, a także umożliwienie inwestorom prywatnym i organizacjom pozarządowym ubieganie się o dofinansowanie na swoją działalność lub rozwój. Przygotowany projekt Strategii uwzględnia możliwości współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zgodnie z przygotowywanymi regionalnymi i krajowymi dokumentami programowymi na lata 2015 – 2023.

Drukuj

Dzień Edukacji Narodowej

on środa, 14, październik 2015 07:33.

Drukuj

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SITNO i PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA LATA 2015-2023

on środa, 09, wrzesień 2015 08:34.

Wójt Gminy Sitno

zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem gminy do udziału w spotkaniach oraz badaniu ankietowym będącym częścią procesu powstawania:


STRATEGII ROZWOJU GMINY SITNOi PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA LATA 2015-2023
 
 

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Sitno na lata 2015-2023 oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zapraszamy Mieszkańców naszej gminy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Sitno do udziału w spotkaniach oraz badaniu ankietowym.

Strategia Rozwoju Gminy Sitno wraz z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej to ważne dokumenty planistyczne i strategiczne naszej gminy, dlatego zależy nam, aby jak najwięcej Mieszkańców Gminy zaangażowało się w proces jego powstania. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle cenne, gdyż pozwolą na stworzenie rzetelnej diagnozy naszej gminy oraz wytyczenie właściwych kierunków jej rozwoju.

Przy opracowywaniu diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Sitno, niezbędne będą Państwauwagi i opinie wypracowane na spotkaniach i zamieszczone w ankietach. Ramowy harmonogram spotkań stanowi załącznik nr 1.

Termin wypełnienia i zwrotu ankiet, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, ustalono do dnia 30 września 2015 r. Wzór ankiet znajduje się w załączniku nr 2.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod adres mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanych formach konsultacji.

 Załącznik nr 1 - harmonogram spotkań
Załącznik nr 2 - ankieta

Z poważaniem
Wójt Gminy Sitno
/-/ Marian Tadeusz Bernat

Новые игры Alawar.