header2

Drukuj

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

on środa, 23, marzec 2016 08:18.

azbest05Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku

Informuję mieszkańców Gminy Sitno, że w dniach od 18 kwietnia do 29 kwietnia 2016 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.
Formularze wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Sitno lub pobrać ze stron internetowych: www.azbest.lubelskie.pl oraz www.sitno.gmina.pl
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 4 .

FORMULARZ WNIOSKU

Drukuj

Bezpłatne warsztaty kulinarne i rękodzielnicze

on środa, 16, marzec 2016 08:21.

lgd ziemia zamojskaStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska" zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na bezpłatne warsztaty kulinarne i rękodzielnicze w ramach projektu „Dziedzictwo kulinarne i rękodzielnicze Ziemi Zamojskiej". Warsztaty odbędą się w dniach:
02.04.2016r. warsztaty rękodzieła artystycznego „Ikona - obraz na desce" w Izbie Muzealnej w Barchaczowie,
09.04.2016r. warsztaty kulinarne w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu,
16.04.2016r. warsztaty rękodzieła artystycznego „Ikona - obraz na desce" w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu,
23.04.2016r. warsztaty kulinarne w Centrum Kultury w Sitnie.
Rozpoczęcie warsztatów w danych dniach od godziny 9.00. Każda grupa warsztatowa liczyć będzie maksymalnie 15 osób, z czego 50% muszą stanowić dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Rekrutacja na wszystkie warsztaty trwa do 22 marca 2016 r. W przypadku dużego zainteresowania decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wszelkie informacje o warsztatach udzielane są w Biurze LGD „Ziemia Zamojska" pod numerem telefonu: 84 307 22 07. Serdecznie zapraszamy.
Projekt pn. Dziedzictwo kulinarne i rękodzielnicze Ziemi Zamojskiej jest realizowany
w ramach wsparcia finansowego Starostwa Powiatowego w Zamościu

Załączniki:

Deklaracja uczestnika
Oświadczenie rodzica

Drukuj

Dzień kobiet

on piątek, 04, marzec 2016 13:29.

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, szczęścia oraz spełnienia najskrytszych marzeń.
Niech każdy dzień będzie dla Was piękny i wyjątkowy,
życzą:

 


Przewodniczący Rady Gminy                                             Wójt Gminy Sitno
       Krzysztof Klikicki                                               Marian Tadeusz Bernat

Drukuj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

on poniedziałek, 22, luty 2016 13:39.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 19.02.2016 r. konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sitno o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez: przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów i seniorów w rozgrywkach piłkarskich, prowadzenie zajęć z lekkoatletyki i gier zespołowych oraz przygotowanie zawodników do udziału w powiatowym i wojewódzkim święcie sportu LZS w 2016 r. powierzono Gminnemu Klubowi Sportowemu „POTOK” Sitno za kwotę 110 000,00 zł

WÓJT GMINY

/-/ Marian Tadeusz Bernat

Drukuj

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

on poniedziałek, 25, styczeń 2016 14:29.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na realizację  zadań gminy  o charakterze pożytku publicznego w 2016 r.

Działając na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 )

Wójt Gminy Sitno

Ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez:  przygotowanie i prowadzenie drużyn  piłki nożnej - juniorów i seniorów  w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych oraz organizację imprez sportowych Gminy Sitno w 2016 roku.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych  w budżecie Gminy Sitno na dotacje do zadań realizowanych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej, lekkoatletyki i gier zespołowych oraz na przygotowanie zawodników   do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu LZS wynosi  110 tyś. zł.

Новые игры Alawar.