header2

Drukuj

Życzenia

on piątek, 23, grudzień 2016 09:49.


Świąt pełnych uroku,
radości w rodzinnym gronie
oraz wielu świątecznych wzruszeń.
A w Nowych szczęścia, zdrowia
i powodzenia w życiu zawodowym i osobistym
życzy

 

Przewodniczący Rady Gminy                               Wójt Gminy Sitno
              dr Krzysztof Klikicki                             mgr Marian Tadeusz Bernat

Drukuj

ZŁOTY JUBILEUSZ

on poniedziałek, 14, listopad 2016 13:28.

50leciemini14 października w uroczystej oprawie 17 par małżeńskich z terenu gminy Sitno świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wójt Gminy Marian Bernat, oraz przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Klikicki wręczyli jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP. Były gratulacje i życzenia od wojewody lubelskiego i władz samorządowych. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki i pamiątkowe dyplomy. Wszyscy zebrani wznieśli toast lampką szampana i odśpiewali tradycyjne sto lat. Miłym akcentem był występ chóru „Cantare”, całość uroczystości uświetnił zespół „Rytmy” przebojami z lat młodości jubilatów, przez co niektórym nawet zakręciła się łza w oku.

Odznaczone pary małżeńskie:

1.Sabina i Ryszard Adamczykowie
2.Stanisława i Edward Blaszka   
3.Jan i Teresa Borowcowie
4.Alfreda i Lucjan Bosiakowie
5.Jadwiga i Gustaw Ciskowie
6.Maria i Henryk Ciskowie
7.Barbara i Dionizy Górscy
8.Gustawa i Zygmunt Kapicowie
9.Salomea i Gustaw Helmanowie
10.Anna i Stefan Kulasowie
11.Jadwiga i Jan Kulawiakowie
12.Teresa i Tadeusz Piekarscy
13.Bogumiła i Stanisław Sokołowscy
14.Bolesława i Jan Samulakowie
15.Maria i Wiktor Sokołowscy
16.Krystyna i Gustaw Sokołowscy
17.Maria i Mieczysław Stecowie
18.Zdzisława i Wiesław Suchoccy
19.Teresa i Edward Witkowscy


Wszystkim Jubilatom życzymy zdrowia, osobistego szczęścia, pogody ducha i wielu wspólnie przeżytych dni.

GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ

Drukuj

ZAPROSZENIE

on środa, 09, listopad 2016 11:19.

11list


Chcemy Polski Niepodległej,
abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze
i sprawiedliwsze dla wszystkich.

Józef Piłsudski

 
Rada i Wójt Gminy Sitno
mają zaszczyt zaprosić
mieszkańców Gminy Sitno

na

obchody 98 rocznicy
Odzyskania Dnia Niepodległości,
które odbędą się w Jarosławcu
w dniu 11.11.2016 r.

Program uroczystości:
11:30 Zbiórka pocztów sztandarowych przy Kościele Parafialnym w Jarosławcu
11:45 Powitanie gości - Wójt Gminy Sitno
12:00 Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny
13:20 Prelekcja historyczna przygotowana przez Przewodniczącego Rady Gminy Sitno
13:30 Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Jarosławcu oraz chórów działających na terenie Gminy Sitno

Drukuj

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

on środa, 26, październik 2016 11:15.

Od dnia 1 października 2016 r. obowiązują nowe stawki opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi i dotyczą one zarówno nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

 

Nieruchomości zamieszkałe:

 - 6,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca – jeżeli odpady są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,
- 10,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Za 7-ą i kolejne osoby zamieszkujące daną nieruchomość opłata liczona będzie w wysokości 50 % określonej stawki.

Nieruchomości niezamieszkałe

 1. Zbiórka selektywna:

- za pojemnik o pojemności 120l – 20,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 240l – 30,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 1100l – 150,00 zł.
- za pojemnik o pojemności 7000l – 400,00 zł.,
- za worek o pojemności 120l – 7,00 zł.

 2. Zbiórka nieselektywna:

- za pojemnik o pojemności 120l – 40,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 240l – 60,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 1100l – 200,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 7000l – 500,00 zł.
- za worek o pojemności 120l – 20,00 zł.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację do Wójta Gminy Sitno w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Drukuj

Nowy numer wieści

on piątek, 21, październik 2016 08:48.

wiesci pazdziernik2016

 

Ukazał się 46 numer Wieści Gminnych.
Jak zwykle, nie zabrakło aktualności i fotogalerii.
Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem!!!

Link do pobrania

Новые игры Alawar.