header2

Drukuj

INFORMACJA

on piątek, 20, styczeń 2017 13:11.

akcyzarolicyInformujemy rolników, że w okresie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Sitno pokój nr 4 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za paliwo zakupione w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie  3 - 28 kwietnia 2017 r.

Drukuj

Ankietowe badania rolne

on piątek, 20, styczeń 2017 11:35.

badania rolne w 2017 plakat-page-001

Drukuj

XXXI Sesja Rady Gminy Sitno 30.12.2016r.

on środa, 11, styczeń 2017 09:54.

Drukuj

Ferie

on środa, 11, styczeń 2017 09:41.

centrumferie

Drukuj

III Sesja Rady Gminy Sitno 16.12.2016r.

on środa, 28, grudzień 2016 10:56.

Część I


Część II

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
4. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawię przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2017" (162);
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016 (163);
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (164);
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (165);
- w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (166);
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok (167)
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania Radnych - odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Новые игры Alawar.