header2

Drukuj

Zaproszenie na spotkanie

on sobota, 22, lipiec 2017 18:02.

rewitalizacja

Wójt Gminy Sitno oraz Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Sitno zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Sitno, które odbędzie się dnia 31.07.2017r. w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie o godz. 16.00.

Drukuj

Akcyza za 2017 rok

on sobota, 22, lipiec 2017 17:40.

Informujemy rolników, że w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Sitno pokój nr 4 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za paliwo zakupione w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie 2 – 31 października 2017 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do pobrania tutaj

Drukuj

Informacja - roboty budowalne

on sobota, 22, lipiec 2017 17:03.

logo dostawa wody

Gmina Sitno informuję, że rozpoczęła roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „BEZAWARYJNA DOSTAWA WODY W GMINIE SITNO”.
Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Drukuj

Bezpłatna Mammografia

on czwartek, 20, lipiec 2017 15:40.

mammografia 001

Drukuj

Wycieczka do Sandomierza

on wtorek, 11, lipiec 2017 18:45.

wycieczka Sandomierz

Новые игры Alawar.