header2

Drukuj

Życzenia Świąteczne

on piątek, 22, grudzień 2023 11:54.

boże narodzenie

Drukuj

Nowy numer Wieści Gminnych

on piątek, 22, grudzień 2023 10:37.

wiesci gminne grudzien 2023 page 0001

Drukuj

Oświetlenie uliczne działać będzie dłużej

on czwartek, 21, grudzień 2023 07:45.

Oświetlenie uliczneW okresie od 21 grudnia 2023 r. do 1 stycznia 2024 r. (włącznie) na terenie naszej gminy będzie przedłużone działanie oświetlenia ulicznego. W tym świątecznym okresie latarnie świecić będą do godziny pierwszej w nocy.

 

Wójt Gminy Sitno
/-/ Krzysztof Seń

Drukuj

LGD „Ziemia Zamojska” z dofinansowaniem

on poniedziałek, 18, grudzień 2023 08:20.

P1130217 002 Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” Pani Dominika Witkowska, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, podpisała z Zarządem Województwa Lubelskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Na podstawie zawartej umowy LGD Ziemia Zamojska otrzymała 1 500 000 euro na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Fundusze będą przeznaczone na realizację przedsięwzięć przez mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz samorządy m.in. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, wsparcia gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, rozwoju turystyki oraz wzmacniania współpracy na obszarze 9 gmin członkowskich tj. Gminy Sułów, Nielisz, Stary Zamość, Skierbieszów, Grabowiec, Miączyn, Sitno, Łabunie, Komarów – Osada. Pierwsze nabory na wspomniane przedsięwzięcia przewidywane są w czerwcu 2024 roku.

Drukuj

OBOWIĄZEK POSIADANIA UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

on piątek, 15, grudzień 2023 12:07.

wykrzyknikInformujemy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.  W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sitno. Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ww. ustawy, wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sitno:

1. WC SERWIS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.    WNPSEROKA Marzena Seroka

3. EKO-TRANS Wywóz Nieczystości Płynnych Mirosław Szewczuk

4.    Anna Szajba

Новые игры Alawar.