header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Dzień Strażaka w Stanisławce

on 15 maj 2023.

DSC 03557 maja br. zorganizowane zostały po raz pierwszy w Stanisławce Gminne Obchody Dnia Strażaka. Na Mszy Świętej odprawianej w intencji strażaków przez kś. Krzysztofa Radyka oraz kś. Tomasza Leńczuka zgromadziła się bardzo liczna rzesza druhów z 10 jednostek OSP, które działają na terenie gminy Sitno. Obchody zorganizowane przez Zarząd Gminny OSP na czele z druhami:  Prezesem Adamem Mazurkiem i Komendantem Henrykiem Ternesem, miejscową jednostkę OSP oraz gminne władze samorządowe. Wśród zaproszonych gości byli: radny sejmiku wojewódzkiego Krzysztof Gałaszkiewicz, przedstawiciel Komendy PSP druh Marcin Żulewski, radny powiatowy Zenon Kupiec, grupa radnych gminy na czele z Przewodniczącym Władysławem Wydmańskim, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz Panie z KGW. Uroczystość zgromadziła również wielu mieszkańców, którzy przyglądali się przebiegowi obchodów, uświetnionych o występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Ryszarda Gryciaka.

Obchody były znakomitą okazją do podziękowań składanych na ręce druhów za ich społeczną i pełną poświęcenia pracę na rzecz mieszkańców. Świętowanie zakończył uroczysty przemarsz pododdziałów do Dziennego Domu Seniora, gdzie przy poczęstunku zorganizowanym przez Panie z KGW w Stanisławce kontynuowano rozmowy o strażackiej codzienności.

 

 

Новые игры Alawar.