header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

on 30 marzec 2022.

1328x560 Wójt Gminy Sitno informuje, że Gmina Sitno otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.  

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani usunięciem ww. odpadów powinni do dnia 20 kwietnia 2022 r. złożyć w Urzędzie Gminy w Sitnie /pokój nr 14/ wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy zobowiązani są do dostarczenia we własnym zakresie posiadanych odpadów w jedno wskazane przez gminę miejsce ich odbioru. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Odpady rolnicze należy przygotować do odbioru poprzez oczyszczenie z wszelkich pozostałości masy zielonej, słomy, siana oraz gleby. Odpady należy posegregować na następujące frakcje: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag i spakować do osobnych worków typu Big Bag. Proszę o staranną segregację, gdyż odpady zmieszane nie będą odbierane.        

ikona pdf Wniosek

ikona pdf Oświadczenie

ikona pdf Zgoda na przetwarzanie danych

Новые игры Alawar.