header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Ogłoszenie o konsultacji społecznej Strategii Rozwoju Gminy Sitno na lata 2015 – 2023.

on 15 październik 2015.

Wójt Gminy Sitno serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Sitno na lata 2015-2023.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Sitno na lata 2015-2023 nie ogranicza się tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, ale proponuje kierunki, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej, wszystkich instytucji i środowisk działających na terenie Gminy. 

Przedstawiony  Państwu projekt Strategii nie jest typowym planem, który w sposób szczegółowy określa zadania, jakie mają być wykonane w określonym terminie, lecz jedynie wskazuje możliwości i kierunki działań sprzyjających zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi. Strategia ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania 2015-2023, a także umożliwienie inwestorom prywatnym i organizacjom pozarządowym ubieganie się o dofinansowanie na swoją działalność lub rozwój. Przygotowany projekt Strategii uwzględnia możliwości współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zgodnie z przygotowywanymi regionalnymi i krajowymi dokumentami programowymi na lata 2015 – 2023.

 Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Sitno na lata 2015-2023 – zebranie uwag, propozycji i opinii społeczności lokalnej na temat projektu.

Termin konsultacji:
Od 15 października do 27  października 2015 r.

Forma konsultacji:

Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian           w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Formularz dostępny jest również                          w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie.

Formularz proszę przesłać:
• w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub

• złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno.

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag do projektu Strategii zostanie opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Sitno:www.sitno.gmina.pl/ oraz BIP: http://www.sitno.bip.net.pl/

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Sitno.

Załączniki:

1. projekt „Strategii Rozwoju Gminy Sitno na lata 2015-2023”

2. formularz zgłaszania uwag

Новые игры Alawar.