Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Zakup namiotów i krzeseł

 1.png3.png2.png  4.png

 

 

 

Gmina Sitno, zrealizowała projekt pn. „Zakup namiotów  wystawienniczych i krzeseł na potrzeby organizacji imprez plenerowych na terenie gminy Sitno”. W ramach projektu zakupiono14 szt.namiotów z nadrukiem oraz 56 szt. krzeseł drewnianych składanych.Operacja ta przyczyni się do rozwoju aktywności społeczności lokalnej oraz jej promocji i organizacji z wykorzystaniem zakupionych namiotów i krzeseł podczas imprez organizowanych na obszarze LSR
Całkowita wartość projektu to 30 393,30 zł, operacja dofinansowana ze środków EFRROW w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

 

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO