Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Zakup umundurowania

 1.png3.png2.png  4.png

 

 

 

 

Gmina Sitno, zrealizowała projekt pn. „Zakup umundurowania  dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sitnie”. W ramach projektu zakupiono 22 komplety umundurowania.Operacja ta przyczyni się do promocji lokalnego dziedzictwa kulturowegooraz wzmocnienia potencjału Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Całkowita wartość projektu to 24 239,61 zł, wartość dofinansowania z środków EFRROW wyniosła 15 765,60 zł, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

 

 

 

 

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO