Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

nprcTytuł projektu
Program rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ”
Beneficjent Gmina Sitno

Realizator

Gimnazjum im. Kardanyła Stefana Wyszyńskiego w Sitnie

Źródło współfinansowania
Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 - "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych"

Wartość całkowita 4 000,00 zł.
Wartość dofinansowania  3 200,00 zł.

Cel projektu
Dotacja celowa przeznaczona jest na zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów i służące realizacji podstawy programowej i kształcenia ogólnego.

Zakres rzeczowy
Zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami)

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO