Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Place zabaw

 1.png  3.png2.png  4.png

 

 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja, mająca na celu „Utworzenie Placów zabaw w miejscowościach Jarosławiec i Kolonia Sitno
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

 

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Gmina Sitno, zrealizowała projekt pn. „Utworzenie Placów zabaw w miejscowościach Jarosławiec i Kolonia Sitno”. Utworzone place zabaw poprawiły estetykę miejscowości i bezpieczeństwo bawiących się dzieci, a także pełnią role centrum wsi. Stworzone nowoczesne place zabaw służą aktywnemu działaniu użytkowników. Dzięki utworzeniu placów zabaw maluchy zyskały miejsce, w którym mogą trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Dzieci poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsca takie przyczyniają się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Poprzez wsparcie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w tych dwóch miejscowościach utworzono plac zabaw, na których zamontowano  po 5 urządzeń, na każdym placu zabaw. Całkowita wartość projektu to 26 904,13 zł, wartość dofinansowania z środków EFRROW wyniosła 13 998,88 zł, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

 

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO