Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Miejsca Pamięci

 

Gmina Sitno zrealizowała projekt „Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc pamięci i kultu religijnego - zahamowanie degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy ich stanu zachowania na terenie Gminy Sitno”. Zakres projektu obejmował odrestaurowanie 11 miejsc pamięci i kultu religijnego. Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach dziania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 na podstawie umowy 00817-6930-UM0341570/11 z dnia 25 października 2011 r.
 
Koszt całkowity: 22 844,79 zł
Koszty kwalifikowalne: 18 573,00 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 13 001,00 zł

 

 

 

 

 1. Figura Świętego Jana Nepomucena w miejscowości Cześniki –Kolonia

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Krzyż drewniany przy źródełku w miejscowości Kolonia Kornelówka

 

 

 

 

 

 

 

 3. Kapliczka – krzyż kamienny w miejscowości Stabrów

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Kamienna kapliczka w miejscowości Horyszów – Nowa Kolonia

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Kapliczka z 1870 roku w miejscowości Horyszów – Stara Kolonia

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Krzyż drewniany w miejscowości Stanisławka

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Figura Świętego Jana Nepomucena w miejscowości Rozdoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Krzyż drewniany w miejscowości Stabrów

 

 

 

 

 

 

 

 9. Kapliczka i krzyż stalowy w miejscowości Jarosławiec

 

 

 

 

 

 

 

 10. Drewniana kapliczka szafkowa w miejscowości Boży Dar

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. Krzyż stalowy w miejscowości Cześniki

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO