header2

Drukuj

Konkurs - druga runda

on środa, 10, wrzesień 2014 12:26.

 Dzień dobry,

Dnia 15 września 2014 r. zostanie ogłoszona druga runda konkursu na inicjatywy oddolne promujące partnerstwo pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi w ramach projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie”. Jednocześnie tego samego dnia o godz. 08:00 w Starostwie Powiatowym w Zamościu odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie, którego celem spotkania będzie wyjaśnienie i sprecyzowanie zasad uczestnictwa i procedury postępowania konkursowego. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na ww. spotkanie oraz składania zgłoszeń na konkurs.

Serdecznie pozdrawiam,

Karolina Pietrzak
"Wspólnie na Zamojszczyźnie"

Drukuj

Ogłoszenie

on wtorek, 02, wrzesień 2014 09:21.

 

Wójt Gminy Sitno w załączniku przedkłada „projekt” pt.: „Program Współpracy  Gminy Sitno” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2015.
Wobec powyższego proszę o składanie w terminie do 15 września br. pisemnych opinii uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji.
Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

We wtorek 16 września o godz. 10.00
w Centrum Kultury w Sitnie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „ Programu Współpracy Gminy Sitno” z organizacjami pozarządowymi.

  Program wspolpracy z org. pozarzadowymi na 2015r. - PROJEKT

Drukuj

Wspólnie na Zamojszczyźnie

on wtorek, 02, wrzesień 2014 08:40.

W związku z udziałem gminy Sitno w projekcie „Wspólnie na Zamojszczyźnie” realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES w partnerstwie z Powiatem Zamojskim, uprzejmie informujemy, że dnia
9 września 2014r. o godz. 09:00 odbędzie się spotkanie grupy roboczej w Centrum Kultury w Sitnie. Jest to kontynuacja procesu, który rozpoczął się analizą sześciu obszarów I płaszczyzny Modelu Współpracy.
Celem spotkań będzie stworzenie harmonogramu działań i podział  obowiązków. Informacje o projekcie dostępne są na stronie:  www.wspolnienazamojszczyznie.eu
„Wspólnie na Zamojszczyźnie” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Drukuj

"Wspólnie na Zamojszczyźnie" - RAPORT

on wtorek, 24, czerwiec 2014 11:28.

grafika wspolnie W związku z udziałem gminy Sitno w projekcie "Wspólnie na Zamojszczyźnie" realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" w partnerstwie z Powiatem Zamojskim przedstawiamy Państwu raport, który stanowi podsumowanie diagnozy współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy. Celem przeprowadzenia niniejszego opracowania jest pomoc przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji samorządowej w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy. Dokument ten powstał jako efekt prac grupy roboczej składającej się z pracowników JST i przedstawicieli NGO z Animatorem Współpracy. Został on poprzedzony badaniami ankietowymi dotyczącymi jakości współpracy wśród organizacji pozarządowych. Raport zawiera ocenę wzajemnych relacji i stanu współpracy oraz sugestie i rekomendacje, jak te relacje poprawić i spowodować, aby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców gminy. Kształt raportu był opracowywany i konsultowany na spotkaniach grup roboczych w ostatnim czasie.

 Załączniki:

Drukuj

"Wspólnie na Zamojszczyźnie"

on poniedziałek, 23, czerwiec 2014 11:33.

W dniu 26 czerwca 2014 r. w Centrum Kultury w Sitnie o godz. 09:00
odbędzie się spotkanie grupy roboczej utworzonej w ramach realizacji projektu "Wspólnie na Zamojszczyźnie". Spotkanie o charakterze doradczym poprowadzi Pani Małgorzata Czarnecka - animator współpracy. Doradztwo dotyczyć będzie wdrażania Modelu Współpracy w zakresie I i III płaszczyzny tj. wspólnego JST i NGO tworzenia i realizacji polityk publicznych oraz wsparcia infrastruktury współpracy. Celem wspólnej pracy grupy roboczej jest nauka współpracy, która odpowiada na rzeczywiste potrzeby mieszkańców a tym samym podnosi jakość ich życia w środowisku lokalnym.

Новые игры Alawar.