header2

Drukuj

Spotkanie podsumowujące projekt

on czwartek, 09, lipiec 2015 07:20.

 Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam na spotkanie podsumowujące projekt "Wspólnie na Zamojszczyźnie" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 10.07.2015 r. o godz. 12,00 w Centrum Kultury w Sitnie.

Serdecznie pozdrawiam

Drukuj

Fundacja Dolce Vita

on piątek, 26, czerwiec 2015 19:18.

Drukuj

BADANIE JAKOŚCI WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGNIZACJI POZARZĄDOWYCH w ramach projektu „WSPOLNIE NA ZAMOJSZCZYŹNIE”

on piątek, 26, czerwiec 2015 09:14.

W związku z udziałem gminy Sitno w projekcie "Wspólnie na Zamojszczyźnie" realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" w partnerstwie z Powiatem Zamojskim przedstawiamy Państwu raport, który stanowi podsumowanie diagnozy współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy. Celem przeprowadzenia niniejszego opracowania jest pomoc przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji samorządowej w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy. Dokument ten powstał jako efekt prac grupy roboczej składającej się z pracowników JST i przedstawicieli NGO z Animatorem Współpracy. Został on poprzedzony badaniami ankietowymi dotyczącymi jakości współpracy wśród organizacji pozarządowych. Raport zawiera ocenę wzajemnych relacji i stanu współpracy oraz sugestie i rekomendacje, jak te relacje poprawić i spowodować, aby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców gminy. Kształt raportu był opracowywany i konsultowany na spotkaniach grup roboczych.


Załączniki:

Sitno raport

Lista kontrolna

Podsumowanie listy kontrolnej ze spotkania

Przebieg spotkania w ramach badania jakości współpracy JST i NGO

Drukuj

Spotkanie grupy roboczej

on wtorek, 23, czerwiec 2015 09:38.

Witam,

z przyjemnością zapraszam na kolejne spotkanie grupy roboczej w dniu 26 czerwca 2015 r. godz. 8,00 w Centrum Kultury w Sitnie. Spotkanie będzie dot. wypracowania niektórych procedur w Gminie Sitno oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Pozdrawiam
Krzysiek

Drukuj

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT „WSPÓLNIE NA ZAMOJSZCZYŹNIE”

on piątek, 19, czerwiec 2015 07:20.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością zapraszam na spotkanie podsumowujące diagnozę oceny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 25.06.2015 r. o godz. 12,30 w Centrum Kultury w Sitnie.
Serdecznie pozdrawiam

Drukuj

Spotkanie grupy roboczej

on piątek, 12, czerwiec 2015 07:56.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością zapraszam na kolejne spotkanie grupy roboczej w dniu 17 czerwca br.: godz. 13,00 w Centrum Kultury w Sitnie. Spotkanie będzie dotyczyło 3 Obszaru w ramach II Płaszczyzny: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych.

Serdecznie pozdrawiam

Drukuj

Spotkanie grupy roboczej

on wtorek, 05, maj 2015 12:03.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością zapraszam na spotkanie grupę roboczą które odbędzie się dnia 13.05.2015 r. o godz. 13:00 w Centrum Kultury w Sitnie. Jednocześnie tego samego dnia o godz. 14:00 także w Centrum Kultury w Sitnie Animator współpracy zaprasza reprezentantów samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu gminy Sitno na debatę pt. „O różnych zasadach dialogu i ważnych sprawach dla sektora obywatelskiego w gminie Sitno”

Serdecznie pozdrawiam

Drukuj

Zaproszenia

on środa, 15, kwiecień 2015 09:50.

Szanowni Państwo,
bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z poniższymi treściami ZAPROSZEŃ dla beneficjentów projektu "Wspólnie na Zamojszczyźnie".

ZAPROSZENIE 1:

Zapraszamy na treningi rozwoju organizacji pozarządowych lub grup
inicjatywnych

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu “Wspólnie na
Zamojszczyźnie” dodatkowo uruchomiliśmy proces wsparcia rozwoju
organizacji pozarządowych lub grup inicjatywnych z gminy Sitno,
Skierbieszów, Zamość, Łabunie, Komarów-Osada, Krasnobród i
Szczebrzeszyn. Treningi rozwoju dla chętnych organizacji pozarządowych
lub grup inicjatywnych odbędą się w formie 8-godzinnych lub dwóch
4-godzinnych warsztatów,  które potrwają do 31 maja br. i zostaną
przeprowadzone przez p. Aleksandrę Chomik lub/i p. Aleksandrę
Rutkowską.
Oferowane wsparcie będzie polegało na analizie aktualnej sytuacji i
potrzeb członków danej organizacji z perspektywy jej usług, zasobów i
współpracy, a efektem końcowym będzie plan rozwoju organizacji
pozarządowej lub grupy inicjatywnej z podziałem ról i zadań.

Новые игры Alawar.