header2

Drukuj

Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

on wtorek, 21, listopad 2017 20:25.

7 listopada 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwoty w wysokości:

w 2016 roku – 15,14 mln zł,
w 2017 roku – 21,5 mln zł,
w 2018 roku – 28,86 mln zł.

Więcej informacji TUTAJ

Drukuj

Konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną w 2016 roku.

on piątek, 10, listopad 2017 10:46.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” ogłasza konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną w 2016 roku.

Celem konkursu jest pobudzenie aktywności organizacji i grup nieformalnych do podejmowania działań na rzecz środowisk lokalnych, a także wyróżnienie organizacji podejmujących najciekawsze inicjatywy służące aktywizacji mieszkańców. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych mających siedzibę, filię, bądź prowadzących działalność na obszarze LGD „Ziemia Zamojska” tj. na terenie gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Zgłoszenia należy nadsyłać/składać w terminie od 6.11.2017 r. do 30.11.2017 r. w Biurze LGD „Ziemia Zamojska”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu oraz dołączenie prezentacji (np. w formie multimedialnej) dotyczącej zgłaszanej inicjatywy.

formularz zgłoszeniowy

regulamin konkursu

 

Zachęcamy do udziału.

LGD Ziemia Zamojska

Drukuj

Program Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi

on poniedziałek, 18, wrzesień 2017 08:46.

Konsultacje dot. dokumentu „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2018.”


Wójt Gminy Sitno w załączniku przedkłada „projekt” pt.: „Program Współpracy  Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2018".
Wobec powyższego proszę o składanie w terminie do 28 września br. pisemnych opinii uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. We wtorek 28 września 2017 r. o godz. 9.00 w Centrum Kultury w Sitnie odbędzie się również spotkanie dot. konsultowanego projektu „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi”.

Uchwała

pdf Załącznik - Program współpracy

Drukuj

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

on środa, 23, listopad 2016 13:24.

dokument 01 z 02dokument 02 z 02

Drukuj

Program Współpracy Gminy Sitno - sprawozdanie

on poniedziałek, 24, październik 2016 10:01.

Konsultacje społeczne dotyczące „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2017”

20.10.2016 r. o godz. 9.00 w Centrum Kultury w Sitnie odbyło się spotkanie dot. konsultowanego dokumentu pt.: Program Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Sitno na rok 2017. Żadna z organizacji nie wyraziła chęci wzięcia udziału w spotkaniu.Konsultacjetrwały od 10.10.2016 r. do 21.10.2016r. ogłoszone zostały na stronie internetowej www.gmina.sitno.pl/ - zakładka organizacje pozarządowe,http://www.sitno.bip.net.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sitno.Do 21października 2016 r. organizacje mogły składać pisemne opinie i uwagi dotyczące projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Programu przesłano równieżdrogą mailową - organizacjom działającym na terenie Gminy Sitno.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno, mając możliwość skorzystania z różnorodnych form ww. konsultacji,  nie zgłosiły żadnych propozycji i uwag do projektu Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Sitno na rok 2017.

Sprawozdanie sporządził:
Krzysztof Prokopowicz


        WÓJT GMINY
mgr Marian Tadeusz Bernat

 

Drukuj

Konsultacje dot. dokumentu Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi

on poniedziałek, 10, październik 2016 12:45.

Konsultacje dot. dokumentu „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2017.”

 

Wójt Gminy Sitno w załączniku przedkłada „projekt” pt.: „Program Współpracy  Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2017".
Wobec powyższego proszę o składanie w terminie do 21 października br. pisemnych opinii uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. W czwartek 20 października 2016 r. o godz. 9.00 w Centrum Kultury w Sitnie odbędzie się również spotkanie dot. konsultowanego projektu „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi”.

PROJEKT - Programu Wspolpracy Gminy Sitno z Organizacjami Pozarządowymi na 2017r.

Drukuj

Konkurs FIO 2017

on poniedziałek, 12, wrzesień 2016 10:04.

2015 logo FIO v1Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 września br., o godz. 10.00, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.
 
W czasie spotkania odbędzie się prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. oraz zasad ubiegania się o dotację.
 
Czas spotkania – ok. 3 godzin. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 11.09.2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 12 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Program Spotkania
Godz. 10.00-10.15 – Rejestracja uczestników
Godz. 10.15-10.20 – Powitanie i otwarcie spotkania
Godz. 10.20- 11.45 – Prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. oraz zasad ubiegania się o dotacje  (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Prelegent: Filip Kołodziejski.
Godz. 11.45- 11.50 –Przerwa
Godz. 11.50-13:00 – Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m.in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowanie projektu w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu). Prelegent: Piotr Marzęda.
Godz. 13.00-13.30 – Podsumowanie i zakończenie.
 
                                                                                  ****
Ogłoszenie naboru w konkursie FIO 2017 w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016 r., zaś ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu. Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny na stronie internetowej
www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf

Drukuj

„Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie”

on piątek, 06, listopad 2015 08:45.

Szanowni Państwo,

     W roku 2011 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu rozpoczęło realizację Kampanii pn.: „Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie”, która miała na celu zaktywizować społeczność Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na V Edycję „Gali Aktywnych
i Solidarnych”, która rozpocznie się 02 grudnia 2015 roku o godzinie 11:00
w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3.

Drukuj

Projekt Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi

on poniedziałek, 07, wrzesień 2015 07:28.

Wójt Gminy Sitno w załączniku przedkłada „projekt” pt.: „Program Współpracy  Gminy Sitno” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2016".
Wobec powyższego proszę o składanie w terminie do 16 września br. pisemnych opinii uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji                      w konsultacjach.

We wtorek 15 września 2015 r. o godz. 13.00 w Centrum Kultury w Sitnie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „ Programu Współpracy Gminy Sitno” z Organizacjami Pozarządowymi.

PROJEKT- Programu Wspolpracy Gminy_Sitno 2016 r

Новые игры Alawar.