header2

Drukuj

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Terytorialnej 2022-2030+

on czwartek, 02, grudzień 2021 12:23.

Sitno, dnia 01.12.2021 r.

 Obwieszczenie

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 134/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Terytorialnej 2022 – 2030+

Wójt Gminy Sitno serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Terytorialnej 2022 – 2030+

 1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców gminy Sitno.

 1. Przedmiotem konsultacji jest Strategia Terytorialna 2022 – 2030+.
 2. Zasięg terytorialny konsultacje obejmują obszar Gminy Sitno.
 3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą trwały od 02 grudnia 2021 r. do 24 grudnia 2021 r.

 1. Forma konsultacji

Konsultacje będą odbywały się w formie narzędzi komunikacji elektronicznej poprzez udostępnienie projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Sitno w Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Uwagi można zgłaszać na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu uchwały, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Formularz jest również dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie.

Formularz uwag należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno.

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych z konsultacji społecznych uwag do projektu uchwały zostaną opublikowane za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Gminy w Sitnie: www.gmina.sitno.pl/, http://www.sitno.bip.net.pl/, tablicy ogłoszeń oraz zostaną przedstawione na sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Sitno

/-/ Krzysztof Seń

Załącznik:

 1. ZARZĄDZENIE NR 134/2021 Wójta Gminy Sitno z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Terytorialnej 2022 – 2030+
 2. ikona pdf Zał. Nr 1
 3. ikona pdf Zał. Nr 2
 4. ikona pdf Zał. Nr 3
Drukuj

Program Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2022

on czwartek, 04, listopad 2021 09:00.

wykrzyknik

 

 

Sitno dnia, 04.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

dot. konsultacji Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2022

Konsultowany dokument:

Program Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2022”

Wójt Gminy Sitno przedkłada projekt uchwały Programu Współpracy  Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2022.

Wobec powyższego proszę o składanie w terminie do 25 listopada br. pisemnych opinii uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

W dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 800 w Urzędzie Gminy w Sitnie odbędzie się spotkanie dot. konsultowanego projektu uchwały „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2022.

Załącznik:

ikona pdf Uchwała

ikona pdf Załącznik

ikona pdf Protokół

Drukuj

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Sitno

on wtorek, 26, październik 2021 12:01.

Sitno, dnia 26.10.2021 r.

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Sitno

Wójt Gminy Sitno serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Sitno

1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców gminy Sitno.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Sitno.
 2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
  Konsultacje będą trwały od 26 października 2021 r. do 18 listopada 2021 r.
 3. Forma konsultacji

Konsultacje będą odbywały się w formie narzędzi komunikacji elektronicznej poprzez udostępnienie projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Sitno w Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Uwagi można zgłaszać na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu uchwały, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Formularz jest również dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie.

Formularz uwag należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno.

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych z konsultacji społecznych uwag do projektu uchwały zostaną opublikowane za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Gminy w Sitnie: www.gmina.sitno.pl/, http://www.sitno.bip.net.pl/, tablicy ogłoszeń oraz zostaną przedstawione na sesji Rady Gminy.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren gminy Sitno.

Załączniki:

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Sitno.
 2. Formularz zgłaszania uwag.
 3. ZARZĄDZENIE Nr 111/2021 Wójta Gminy Sitno z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Sitno.
 4. Protokół
Drukuj

Ogłoszenie w sprawie uchwalenia statutów sołectw

on środa, 01, wrzesień 2021 11:40.

Sitno, dnia 31.08.2021 r.

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutów sołectw Wójt Gminy Sitno serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia statutów sołectw

 1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców 21 sołectw dot. projektu statutu.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt statutów 21 sołectw:

1) Sołectwo Boży Dar

2) Sołectwo Cześniki

3) Sołectwo Cześniki - Kolonia

4) Sołectwo Cześniki - Kolonia Górna

5) Sołectwo Czołki

6) Sołectwo Horyszów Polski

7) Sołectwo Horyszów - Nowa Kolonia

8) Sołectwo Horyszów - Stara Kolonia

9) Sołectwo Janówka

10) Sołectwo Jarosławiec

11) Sołectwo Jarosławiec Dolny

12) Sołectwo Jarosławiec Górny

13) Sołectwo Karp

14) Sołectwo Kolonia Sitno

15) Sołectwo Kornelówka

16) Sołectwo Kornelówka - Kolonia

17) Sołectwo Rozdoły

18) Sołectwo Sitno

19) Sołectwo Stabrów

20) Sołectwo Stanisławka

21) Sołectwo Wólka Horyszowska.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą trwały od 01 września 2021 r. do 26 września 2021 r.

 1. Forma konsultacji

Konsultacje będą odbywały się w formie narzędzi komunikacji elektronicznej poprzez udostępnienie projektów statutów sołectw na stronie internetowej Gminy Sitno w Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń jak i w formie spotkań z mieszkańcami sołectw.

Uwagi można zgłaszać na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji
i zmian w treści projektu statutu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Formularz jest również dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie.

Formularz uwag należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno, lub złożyć osobiście na spotkaniu sołeckim.

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych z konsultacji społecznych uwag do projektów statutów zostaną opublikowane za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Gminy w Sitnie: www.gmina.sitno.pl/, http://www.sitno.bip.net.pl/, tablicy ogłoszeń oraz zostanie przedstawione na sesji Rady Gminy.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren sołectw.

Załączniki:

 1. Projekt statutu sołectw.
 2. Formularz zgłaszania uwag.
 3. ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 Wójta Gminy Sitno z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutów sołectw.

ikona pdf Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wójta Gminy Sitno z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ikona pdf

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Wójta Gminy Sitno z dnia 31 sierpnia 2021 r.Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Wójta Gminy Sitno z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ikona pdf Załącznik Nr 3 do ogłoszenia Wójta Gminy Sitno z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ikona pdf Protokół

Drukuj

Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

on piątek, 27, sierpień 2021 07:10.

Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Departament Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o konsultacjach społecznych drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Ten etap konsultacji społecznych dokumentu potrwa do 15 września 2021 r.  Efektem zgłoszonych uwag będzie opracowanie ostatecznej wersji Planu i przekazanie go, do Komisji Europejskiej. Każda sugestia posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.

Uwagi i opinie do projektu Planu można zgłaszać za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: #konsultacje .

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo.

Drukuj

Konsultacje społeczne na terenie Gminy Sitno

on czwartek, 05, sierpień 2021 07:40.

Ogłoszenie o konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie wspierania

rozwoju sportu na terenie gminy Sitno

 

ikona doc Ogłoszenie

ikona pdf Protokół

Drukuj

Fundacja Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

on środa, 24, marzec 2021 11:13.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

Drukuj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

on poniedziałek, 09, marzec 2020 14:33.

Wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. poprzez: przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów i seniorów  w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych, przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim  święcie Sportu LZS, organizację imprez sportowo - rekreacyjnych oraz dostosowanie boiska do wymogów PZPN.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert

PROTOKÓŁ z wstępnego przeprowadzenia wyboru ofert z dnia 06.03.2020 r.

Drukuj

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

on wtorek, 11, luty 2020 12:59.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 r.

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały nr XIII/73/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2020” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2019 r. poz. 5533) zmieniona Uchwałą Nr XVI/99/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 13 grudnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2019 r. poz. 7581) 

Wójt Gminy Sitno

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. poprzez: przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów i seniorów  w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych, przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim  święcie Sportu LZS, organizację imprez sportowo - rekreacyjnych oraz dostosowanie boiska do wymogów PZPN.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w budżecie Gminy Sitno w 2020 roku wynosi 130 000,00 zł.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku, a realizacja zadań powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na ich realizację.

Pełna treść konkursu
Zarządzenie w sprawie powołania składu komisji

Drukuj

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi

on czwartek, 22, sierpień 2019 12:00.

OGŁOSZENIE
dot. konsultacji Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2020”

Konsultowany dokument:

„Program Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2020”

Wójt Gminy Sitno w załączniku przedkłada projekt Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2020.

Wobec powyższego proszę o składanie w terminie do 6 września br. pisemnych opinii uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. W piątek 6 września 2019 r. o godz. 800 w Centrum Kultury w Sitnie odbędzie się spotkanie dot. konsultowanego projektu „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2020.

Załączniki:
1. Projekt Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2020

2. Projekt Uchwały

Новые игры Alawar.