header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Sitno

on 26 październik 2021.

Sitno, dnia 26.10.2021 r.

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Sitno

Wójt Gminy Sitno serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Sitno

1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców gminy Sitno.

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Sitno.
  2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
    Konsultacje będą trwały od 26 października 2021 r. do 18 listopada 2021 r.
  3. Forma konsultacji

Konsultacje będą odbywały się w formie narzędzi komunikacji elektronicznej poprzez udostępnienie projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Sitno w Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Uwagi można zgłaszać na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu uchwały, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Formularz jest również dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie.

Formularz uwag należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno.

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych z konsultacji społecznych uwag do projektu uchwały zostaną opublikowane za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Gminy w Sitnie: www.gmina.sitno.pl/, http://www.sitno.bip.net.pl/, tablicy ogłoszeń oraz zostaną przedstawione na sesji Rady Gminy.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren gminy Sitno.

Załączniki:

  1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Sitno.
  2. Formularz zgłaszania uwag.
  3. ZARZĄDZENIE Nr 111/2021 Wójta Gminy Sitno z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Sitno.
  4. Protokół
Новые игры Alawar.