header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Ogłoszenie w sprawie uchwalenia statutów sołectw

on 01 wrzesień 2021.

Sitno, dnia 31.08.2021 r.

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutów sołectw Wójt Gminy Sitno serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia statutów sołectw

  1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców 21 sołectw dot. projektu statutu.

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt statutów 21 sołectw:

1) Sołectwo Boży Dar

2) Sołectwo Cześniki

3) Sołectwo Cześniki - Kolonia

4) Sołectwo Cześniki - Kolonia Górna

5) Sołectwo Czołki

6) Sołectwo Horyszów Polski

7) Sołectwo Horyszów - Nowa Kolonia

8) Sołectwo Horyszów - Stara Kolonia

9) Sołectwo Janówka

10) Sołectwo Jarosławiec

11) Sołectwo Jarosławiec Dolny

12) Sołectwo Jarosławiec Górny

13) Sołectwo Karp

14) Sołectwo Kolonia Sitno

15) Sołectwo Kornelówka

16) Sołectwo Kornelówka - Kolonia

17) Sołectwo Rozdoły

18) Sołectwo Sitno

19) Sołectwo Stabrów

20) Sołectwo Stanisławka

21) Sołectwo Wólka Horyszowska.

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą trwały od 01 września 2021 r. do 26 września 2021 r.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje będą odbywały się w formie narzędzi komunikacji elektronicznej poprzez udostępnienie projektów statutów sołectw na stronie internetowej Gminy Sitno w Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń jak i w formie spotkań z mieszkańcami sołectw.

Uwagi można zgłaszać na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji
i zmian w treści projektu statutu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Formularz jest również dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie.

Formularz uwag należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno, lub złożyć osobiście na spotkaniu sołeckim.

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych z konsultacji społecznych uwag do projektów statutów zostaną opublikowane za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Gminy w Sitnie: www.gmina.sitno.pl/, http://www.sitno.bip.net.pl/, tablicy ogłoszeń oraz zostanie przedstawione na sesji Rady Gminy.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren sołectw.

Załączniki:

  1. Projekt statutu sołectw.
  2. Formularz zgłaszania uwag.
  3. ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 Wójta Gminy Sitno z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutów sołectw.

ikona pdf Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wójta Gminy Sitno z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ikona pdf

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Wójta Gminy Sitno z dnia 31 sierpnia 2021 r.Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Wójta Gminy Sitno z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ikona pdf Załącznik Nr 3 do ogłoszenia Wójta Gminy Sitno z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ikona pdf Protokół

Новые игры Alawar.