header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Program Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi

on 31 październik 2018.

OGŁOSZENIE
dot. konsultacji dokumentów Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi oraz uchwał będących przedmiotem ewaluacji

Konsultowane dokumenty:

  1. „Program Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2019.”
  2. Określenie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – ewaluacja dokonywana jest, co 4 lata.

Wójt Gminy Sitno w załączniku przedkłada „projekt” pt.: „Program Współpracy  Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2019" oraz poddaje Uchwałę Nr VI/36/2011 z dnia 20 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmienioną Uchwałą Nr LII/306/2014 Rady Gminy Sitno  z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/2011 Rady Gminy w Sitnie z dnia 20 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego   w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ewaluacji. Wobec powyższego proszę o składanie w terminie do 15 listopada br. pisemnych opinii uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji oraz do uchwał będących przedmiotem ewaluacji na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej  w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. W czwartek 15 listopada 2018 r. o godz. 8.00 w Centrum Kultury w Sitnie odbędzie się spotkanie dot. konsultowanego projektu „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi” oraz uchwał będących przedmiotem ewaluacji.

Załączniki:

  1. Projekt Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  2. Projekt Uchwały

Uchwała Nr VI/36/2011 z dnia 20 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmieniona Uchwałą Nr LII/306/2014 Rady Gminy Sitno z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/2011 Rady Gminy w Sitnie z dnia 20 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Новые игры Alawar.