header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Ogłoszenie

on 02 wrzesień 2014.

 

Wójt Gminy Sitno w załączniku przedkłada „projekt” pt.: „Program Współpracy  Gminy Sitno” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2015.
Wobec powyższego proszę o składanie w terminie do 15 września br. pisemnych opinii uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji.
Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

We wtorek 16 września o godz. 10.00
w Centrum Kultury w Sitnie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „ Programu Współpracy Gminy Sitno” z organizacjami pozarządowymi.

  Program wspolpracy z org. pozarzadowymi na 2015r. - PROJEKT

Новые игры Alawar.