Drukuj

Ostrzeżenie

on wtorek, 21, maj 2019 07:47.

LUW STAN 20190521060837 1

Drukuj

Informacja w sprawie odbioru popiołu

on środa, 15, maj 2019 14:39.

popiolGmina Sitno informuje, że z uwagi na fakt zakończenia sezonu grzewczego popiół nie będzie odbierany.

Drukuj

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

on poniedziałek, 06, maj 2019 12:10.

BANER 600x400 2

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sitnie oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Drukuj

VIII sesja Rady Gminy Sitno - 26 kwietnia 2019r.

on poniedziałek, 06, maj 2019 12:05.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (47);
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Sitno dla gminy Komarów - Osada w celu partycypowania w kosztach działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, gdzie uczęszczają osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami gminy Sitno (48);
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie powierzenia Gminie Józefów realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy (49);
- w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (50);

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno za rok 2018.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Drukuj

VIII Kiermasz kwiatów i krzewów

on piątek, 26, kwiecień 2019 07:19.

kiermasz sitno

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1