Drukuj

Dożynki Gminno - Parafialne w Cześnikach

on poniedziałek, 26, sierpień 2019 12:30.

69444074 1291142711057621 5090272519118651392 n

Drukuj

DYŻUR POSELSKI KORNELII WRÓBLEWSKIEJ

on środa, 24, lipiec 2019 11:03.

Informujemy, że w piątek 26 lipca 2019 roku w godzinach 12.30 - 13.30 w Urzędzie Gminy Sitno

dyżur poselski pełnić będzie

Posłanka na Sejm RP Kornelia Wróblewska.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Drukuj

IX sesja Rady Gminy Sitno - 14 czerwca 2019 r.

on piątek, 05, lipiec 2019 09:10.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;
5. Debata nad raportem o stanie gminy
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sitno za 2018 rok (51);
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2018 r. (52);
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (53);
- w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania w latach 2019-2020 (54);
- zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (55);
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (56);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2019–2026 (57);

7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Drukuj

XXXIII wystawa w Sitnie

on środa, 03, lipiec 2019 19:45.

plakat a4 wystawa 475x670

 

Drukuj

Uchwała dotycząca sprzeciwu budowy stacji transmisyjnej

on środa, 03, lipiec 2019 08:04.

wieza teleUCHWAŁA NR X/60/2019
RADY GMINY SITNO
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego sprzeciwu wobec budowy stacji transmisyjnej WA-0171 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilającą w Stabrowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy w Sitnie uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Sitno oświadcza, że wyraża kategoryczny sprzeciw oraz opiniuje negatywnie pomysł budowy w centrum miejscowości Stabrów, na działce nr 253/2 (jednostka ewidencji Sitno) stacji bazowej telefonii komórkowej, składającej się między innymi z masztu telekomunikacyjnego z antenami zawieszonymi na wysokości 59m oraz wewnętrzną linią zasilającą.

Pełna treść Uchwały

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1