Drukuj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

on czwartek, 07, marzec 2019 14:03.

ogloszenie wynikow

Drukuj

VI sesja Rady Gminy Sitno - 22 luty 2019 r.

on środa, 06, marzec 2019 08:15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok (35);
- w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie superwizji dla Oddziału Terapii i Uzależnień od Alkoholu Samodzielnego Publicznego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (36);
- zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Sitno (37);
- uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (38)
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno (39)
- w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (40)
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (41)
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2019–2026 (42).

6. Sprawozdanie za rok 2018 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie z Realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz wykaz Potrzeb w Zakresie Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Drukuj

INFORMACJA

on piątek, 08, luty 2019 19:08.

Odwołuję wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Boży Dar zaplanowane na 9 lutego 2019r. na godz. 16.00 oraz zebranie wiejskie sołectwa Kolonia Sitno zaplanowane na 16 lutego 2019r. na godz. 14.30

Nowy termin zebrań zostanie wyznaczony na najbliższej sesji Rady Gminy

 

Wójt Gminy Sitno
/-/ Krzysztof Seń

Drukuj

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

on czwartek, 07, luty 2019 08:58.

Drukuj

ZAWIADOMIENIE - Spotkanie z hodowcami trzody chlewnej

on wtorek, 05, luty 2019 14:25.

Zawiadamia się hodowców trzody chlewnej, że w dniu 20 lutego 2019 r.od godz. 9.00 do godz. 11.00 w Centrum Kultury w Sitnie odbędzie się spotkanie z hodowcami trzody chlewnej z terenu gminy Sitno.

W spotkaniu mają uczestniczyć przedstawiciele:
1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
2. Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
3. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie;
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu;
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie;
6. Wydziału Środowiska i Rolnictwa LUW;
7. Państwowej Straży Łowieckiej;
8. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW.

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1