header2

Drukuj

Dożynki Gminne

on środa, 03, wrzesień 2014 08:15.

Drukuj

Ogłoszenie

on wtorek, 02, wrzesień 2014 09:10.

Wójt Gminy Sitno w załączniku przedkłada „projekt” pt.: „Program Współpracy  Gminy Sitno” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2015.
Wobec powyższego proszę o składanie w terminie do 15 września br. pisemnych opinii uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji.
Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

We wtorek 16 września o godz. 10.00
w Centrum Kultury w Sitnie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „ Programu Współpracy Gminy Sitno” z organizacjami pozarządowymi.

  Program wspolpracy z org. pozarzadowymi na 2015r. - PROJEKT

Drukuj

Wspólnie na Zamojszczyźnie

on wtorek, 02, wrzesień 2014 08:35.

W związku z udziałem gminy Sitno w projekcie „Wspólnie na Zamojszczyźnie” realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES w partnerstwie z Powiatem Zamojskim, uprzejmie informujemy, że dnia
9 września 2014r. o godz. 09:00 odbędzie się spotkanie grupy roboczej w Centrum Kultury w Sitnie. Jest to kontynuacja procesu, który rozpoczął się analizą sześciu obszarów I płaszczyzny Modelu Współpracy.
Celem spotkań będzie stworzenie harmonogramu działań i podział  obowiązków. Informacje o projekcie dostępne są na stronie:  www.wspolnienazamojszczyznie.eu
„Wspólnie na Zamojszczyźnie” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

on poniedziałek, 28, lipiec 2014 08:37.

 

Drukuj

Pomagaj innym...

on środa, 23, lipiec 2014 06:12.

"

Новые игры Alawar.