header2

Drukuj

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych III, IV kwartał 2015r.

on środa, 01, lipiec 2015 08:02.

Drukuj

Ogłoszenie - azbest

on piątek, 19, czerwiec 2015 12:17.

Nabór  uzupełniający wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest  
w 2015 roku

Informujemy, że w dniach od 22 czerwca do 26 czerwca 2015 r. odbędzie się nabór wniosków na demontaż wyrobów azbestowych w ramach Projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.
      Jeżeli Państwo nie planowali wcześniej, a zaszła potrzeba jeszcze w bieżącym roku zmiany pokrycia to istnieje możliwość bezpłatnego demontażu i odbioru azbestu (eternitu).
      
      Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sitno pokój nr 4.

Drukuj

Badania mammograficzne

on niedziela, 10, maj 2015 17:07.

Drukuj

ZAWIADOMIENIE

on środa, 29, kwiecień 2015 12:16.

Wszystkich mieszkańców Gminy Sitno, którzy mają zamontowane kolektory słoneczne informuję o zebraniach.

Tematem spotkania będzie szczegółowy instruktaż w zakresie właściwej eksploatacji i serwisu instalacji solarnej.

Mając na uwadze liczne wątpliwości w zakresie działania urządzeń - proszę o przybycie.

Lp.

Miejscowość

Data, godz.
i miejsce spotkania

1.

Horyszów Polski, Horyszów - Nowa Kolonia,

Horyszów - Stara Kolonia,
Wólka Horyszowska, Karp

4 maj 2015r.

godz. 19 00

Remiza OSP
w Horyszowie Polskim

2.

Boży Dar, Cześniki, Cześniki – Kolonia

5 maj 2015r.

godz. 19 00

Szkoła Podstawowa
w Cześnikach

3.

Janówka, Kolonia Sitno, Kornelówka,

Kornelówka-Kolonia, Rozdoły, Stanisławka

6 maj 2015r.

godz. 19 00

Remiza OSP w Kolonii Sitno

4.

Jarosławiec

7 maj 2015r.

godz. 19 00

Dom Ludowy
w Jarosławcu

5.

Czołki, Sitno, Stabrów

8 maj 2015r.

godz. 19 00

Centrum Kultury
w Sitnie

 

Wójt Gminy Sitno
mgr Marian Tadeusz Bernat

Drukuj

Spotkanie informacyjno - diagnostyczne dot. PROW 2014 - 2020 na obszarze działania LGD Ziemia Zamojska

on wtorek, 28, kwiecień 2015 16:32.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – diagnostyczne pn. Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz perspektywy wynikające z nowego okresu programowania PROW 2014-2020, które odbędzie się w dniu 6 maja 2015 o godz.8:00 w Centrum Kultury w Sitnie.

Cel spotkania:

1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu wdrażania PROW 2007-2013
2. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu możliwości jakie daje PROW 2014-2020 na obszarach wiejskich
3. Opracowanie potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”

Do kogo jest skierowane szkolenie:

mieszkańcy, sołtysi, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolnicy, przedsiębiorcy

 Agenda spotkania:

8:00 - 8:10 – Powitanie uczestników, przedstawienie celu spotkania i zakresu oraz osób prowadzących
8:10 - 9:40-  Efekty realizacji PROW 2007-2013 (wykład z prezentacją)
9:40 - 9.50 – Przerwa kawowa
9:50 - 11:20 – PROW 2014-2020 – jakie daje nam możliwości
11:20 - 12:05 – Targ pomysłów – jakie działania skierowane będą w zakresach rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury czy działań społecznych na naszym obszarze
12:05 - 12:25 - Obiad
12:25 - 13:00 - Podsumowanie pracy i oznaczenie działań priorytetowych dla obszaru

Новые игры Alawar.