header2

Drukuj

XXXIV Sesja Rady Gminy Sitno 31.03.2017r.

on środa, 05, kwiecień 2017 07:46.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:

Drukuj

Informacja

on poniedziałek, 03, kwiecień 2017 12:56.

ueue

Gmina Sitno w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn. „BEZAWARYJNA DOSTAWA WODY W GMINIE SITNO”

Całkowita wartość projektu: 911 091, 05 zł
Udział środków UE: 620 834, 40 zł
Wkład beneficjenta: 290 256, 65 zł

Drukuj

Informacja

on poniedziałek, 03, kwiecień 2017 12:54.

ueue
Gmina Sitno w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie Wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno”

Całkowita wartość projektu: 5 072 626, 10 zł
Udział środków UE: 3 773 047, 43 zł
Wkład beneficjenta: 1 299 578, 67 zł

Drukuj

XXXIII sesja Rady Gminy Sitno 24.02.2017 r.

on wtorek, 28, luty 2017 09:46.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
- w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2017r. Zespołu Szkół w Sitnie;
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Drukuj

OGŁOSZENIE

on piątek, 24, luty 2017 17:20.

ogloszenie otwartego konkursu

Новые игры Alawar.