header2

Drukuj

XL sesja Rady Gminy Sitno 29.09.2017 r.

on poniedziałek, 23, październik 2017 11:16.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2018”
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok
- w sprawie utworzenia Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach i nadania statutu
- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, zajęć dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Sitno
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Drukuj

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 2 LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

on poniedziałek, 23, październik 2017 10:51.

Zainteresowanych służbą wojskową w jednostkach OT, zapraszamy niezwłocznie do Punktu Informacyjnego dla kandydatów do WOT w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu, ul. Koszary 52, codziennie w godz. od 7.30 do 15.30, kontakt telefoniczny - 261181102. Niezbędne informacje wraz z materiałami dydaktycznimi z zakresu terytorialnej służby wojskowej są do pobrania w zakładce Wojska Obrony Terytorialnej na stronie internetowej WKU w Zamościu - www.zamosc.wku.wp.mil.pl

Drukuj

Dożynki Gminno Parafialne Jarosławiec 2017 - FILM

on piątek, 29, wrzesień 2017 07:32.

Drukuj

Lokalny Program Rewitalizacji - uwagi, opinie

on poniedziałek, 25, wrzesień 2017 13:26.

UE PT

W związku z kończącymi się pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017 – 2023 zamieszczamy poniżej aktualną wersję tego dokumentu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i przesłanie ewentualnych uwag na „Formularzu konsultacyjnym” drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), pocztową na adres Urzędu Gminy  lub dostarczenie osobiste do sekretariatu UG. Termin składania uwag mija 28 września 2017 roku. Będziemy zobowiązani za wszystkie złożone przez Państwa opinie.

Lokalny Program Rewitalizacji

pdf Lista projektów rewitalizacyjnych

Formularz konsultacyjny

Drukuj

XXXIX sesja Rady Gminy Sitno 25.08.2017 r.

on poniedziałek, 11, wrzesień 2017 08:06.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Urszuli Kapłon (211);
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitno dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (212)
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017 (213)
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2017 -2026 (214)
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Новые игры Alawar.