Drukuj

Ogłoszenie o konsultacji społecznej Strategii Rozwoju Gminy Sitno na lata 2015 – 2023.

on czwartek, 15, październik 2015 07:16.

Wójt Gminy Sitno serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Sitno na lata 2015-2023.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Sitno na lata 2015-2023 nie ogranicza się tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, ale proponuje kierunki, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej, wszystkich instytucji i środowisk działających na terenie Gminy. 

Przedstawiony  Państwu projekt Strategii nie jest typowym planem, który w sposób szczegółowy określa zadania, jakie mają być wykonane w określonym terminie, lecz jedynie wskazuje możliwości i kierunki działań sprzyjających zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi. Strategia ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania 2015-2023, a także umożliwienie inwestorom prywatnym i organizacjom pozarządowym ubieganie się o dofinansowanie na swoją działalność lub rozwój. Przygotowany projekt Strategii uwzględnia możliwości współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zgodnie z przygotowywanymi regionalnymi i krajowymi dokumentami programowymi na lata 2015 – 2023.

Drukuj

Dzień Edukacji Narodowej

on środa, 14, październik 2015 07:33.

Drukuj

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SITNO i PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA LATA 2015-2023

on środa, 09, wrzesień 2015 08:34.

Wójt Gminy Sitno

zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem gminy do udziału w spotkaniach oraz badaniu ankietowym będącym częścią procesu powstawania:


STRATEGII ROZWOJU GMINY SITNOi PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA LATA 2015-2023
 
 

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Sitno na lata 2015-2023 oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zapraszamy Mieszkańców naszej gminy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Sitno do udziału w spotkaniach oraz badaniu ankietowym.

Strategia Rozwoju Gminy Sitno wraz z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej to ważne dokumenty planistyczne i strategiczne naszej gminy, dlatego zależy nam, aby jak najwięcej Mieszkańców Gminy zaangażowało się w proces jego powstania. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle cenne, gdyż pozwolą na stworzenie rzetelnej diagnozy naszej gminy oraz wytyczenie właściwych kierunków jej rozwoju.

Przy opracowywaniu diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Sitno, niezbędne będą Państwauwagi i opinie wypracowane na spotkaniach i zamieszczone w ankietach. Ramowy harmonogram spotkań stanowi załącznik nr 1.

Termin wypełnienia i zwrotu ankiet, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, ustalono do dnia 30 września 2015 r. Wzór ankiet znajduje się w załączniku nr 2.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod adres mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanych formach konsultacji.

 Załącznik nr 1 - harmonogram spotkań
Załącznik nr 2 - ankieta

Z poważaniem
Wójt Gminy Sitno
/-/ Marian Tadeusz Bernat

Drukuj

Komunikat Dyrektora ARR OT Lublin

on poniedziałek, 24, sierpień 2015 11:17.

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że w dniach 13 sierpnia do 11 września br. będzie przyjmowała wnioski od rolników w sprawie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015.

Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego:

www.arr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy można uzyskać pod numerem telefonu w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie nr telefonu: 81 53 63 700 wew.711, 713 lub 717.

                                                                                              Adam Rychliczek

                                                                                              Dyrektor ARR OT Lublin

Drukuj

Dożynki 2015 - Cześniki

on poniedziałek, 17, sierpień 2015 09:30.

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1