Drukuj

Życzenia Wielkanocne

on środa, 01, kwiecień 2015 10:31.

Drukuj

Życzenia - Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

on środa, 01, kwiecień 2015 10:25.

Drukuj

Bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności

on piątek, 06, marzec 2015 08:45.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłosiła nabór Formularzy Zgłoszeniowych do projektu „MIKRO-przedsiębiorcy”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo mogą się ubiegać o
bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności gospodarczej .

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od 18 do 25 marca 2015 roku:

  • w Biurze Projektu w Zamościu: ul. Partyzantów 3, pok. 38 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Hrubieszowie: ul. Plac Wolności 15, I p. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 32 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkałe na terenie powiatu zamojskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego, maksymalna kwota dotacji to 30 000, zł, dodatkowo przez okres  pierwszych 5 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przyznawane jest wsparcie pomostowe w kwocie 600,00 zł miesięcznie.

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny:
http://fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/2116-projekt-mikro-przedsiebiorcy

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Drukuj

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

on piątek, 20, luty 2015 13:57.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 19.02.2015 r.  konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sitno o charakterze pożytku publicznego w  2015 r.  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez:  przygotowanie i prowadzenie drużyn  piłki nożnej - juniorów i seniorów w rozgrywkach międzyklubowych , prowadzenie zajęć z lekkoatletyki, zapasów i gier zespołowych oraz przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie sportu LZS w 2015 r.  powierzono   Gminnemu Klubowi Sportowemu „POTOK” Sitno  za kwotę 100 000,00 zł.                       

WÓJT  GMINY
mgr Marian Tadeusz Bernat

Drukuj

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

on poniedziałek, 26, styczeń 2015 13:55.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 r.

Działając na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)

Wójt Gminy Sitno

Ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez: przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów i seniorów
w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych oraz organizację imprez sportowych Gminy Sitno w 2015 roku. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Sitno na dotacje do zadań realizowanych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej, lekkoatletyki i gier zespołowych oraz na przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu LZS wynosi 100 tyś. zł..

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku, a realizacja zadań powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na ich realizację.

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO