header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

RAPORT O STANIE GMINY SITNO ZA 2021 ROK

on 03 czerwiec 2022.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SITNO
ZA 2021 ROK

RAPORT O STANIE GMINY SITNO za 2021 r 01Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Sitno przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Sitno.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Sitno za 2021 rok odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Sitno za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Sitno, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 czerwca 2022 r. (czwartek), do godziny 15 00 w Urzędzie Gminy w Sitnie, Sitno 73 lub poprzez adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny w załączeniu, a także w Urzędzie Gminy w Sitnie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Władysław Wydmański

Załączniki:

ikona pdf Raport o stanie Gminy Sitno

ikona pdf Formularz zgłoszenia w debacie

Новые игры Alawar.