Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023″ edycja 2022

on 16 marzec 2022.

 

Flaga i Gogło

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023″ edycja 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022 roku: 196.000,00 zł

słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2022 roku: 245.000,00 zł

Słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022 rok

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach, którego zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

GRUPA DOCELOWA:

  • Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • Dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
  • Osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 r.

Шаблоны joomla 2.5
Шаблоны joomla