header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Co zmieniło się w e-dowodzie od 7 listopada 2021 r.?

on 08 grudzień 2021.

dowód ddddddddCo zmieniło się w e-dowodzie od 7 listopada 2021 r.?

Od 7 listopada 2021 r. wydawane są nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego. Nowy dowód wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego
(e-dowodu). Nowe elementy to:

* dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument, wydrukowany na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami,                                          

* odwzorowanie podpisu posiadacza.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Odciski palców nie są pobierane od:

* dzieci poniżej 12 roku życia

* osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców - ważny 12 miesięcy. 

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego. Odciski są usuwane z Rejestru automatycznie:                          

* w momencie odebrania dowodu przez obywatela

albo                                                            

* gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 roku życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

Okres ważności dowodów osobistych                                 

Wydawane od 7 listopada 2021 r. dowody osobiste są ważne przez:

  • 10 lat – dla osób od 12. r. życia,
  • 5 lat – dla osób do 12. r. życia,
  • 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

Wniosek o dowód można składać w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego jest bezpłatna.          

WAŻNE!

Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać. Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie. Jako rodzic, opiekun lub kurator możesz wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego. Jeśli dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla niego możesz złożyć elektronicznie.

Gdzie i jak zgłosić zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu?

  • Zgłoś zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez internet na stronie Gov.pl - wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.
  • Jeśli nie wiesz gdzie jest Twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, Twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, Twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez internet na stronie Gov.pl
  • Jeśli ukradziono Ci Twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy lub przez internet. E-dowód zostanie unieważniony. 

Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Новые игры Alawar.